Pomoćnik ministra financija razriješen na osobni zahtjev

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice na osobni zahtjev, s danom 23. lipnja, razriješila pomoćnika ministra financija Ante Matijević, priopćila je vladina Služba za odnose s javnošću.

Skupštini društva Agencije Alan d.o.o. Vlada je predložila opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Krešimira Ćosića, Miljenka Filipovića i Tanje Major, i istodobno za izbor novih članova, u novom mandatnom razdoblju predložila Krešimira Ćosića, Sandu Šimić Petrinjak, Jasnu Čunko, Ivanu Kunić i Miljenka Filipovića.

Nadzornom odboru društva Jadrolinija Rijeka, Vlada je predložila imenovanje Vjekoslava Dorića i Gorana Frkovića za članove Uprave Društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Državnoj službenici Nediljki Vuko, Vlada je ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje predstojnika, a najduže do šest mjeseci, dok je državnoj službenici Editi Grubišić dala ponovno ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

Vlada utvrdila pregovaračke pozicije za sastanak Europskoga vijeća

Vlada je također utvrdila stajališta za sastanak Europskoga vijeća koji će se održati 20. i 21. lipnja. Utvrdila je i stajališta za sastanke vijeća ministara, odnosno Vijeća za opće poslove 25. lipnja, Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku 25. lipnja i Vijeća za okoliš 26. lipnja.

S obzirom da će Hrvatska svoje pregovaračke pozicije tek zastupati na sastancima Vijeća prema drugim državama članicama, one se kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama prethodno ne objavljuju, kažu u vladinoj Službi za odnose s javnošću.

Osim toga, kažu u Vladi, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka zbog čega su moguća izmjena stajališta država članica.

Vlada napominje da će sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade u europskim poslovima na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima i rezultatima rasprave na razini Europske unije izvještavati Hrvatski sabor.

Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Vlada napominje da cjelovit materijal te točke označene stupnjem tajnosti “tajno” nije u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Vlada je na zatvorenom djelu informirana o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

Komentiraj