POMOĆ SLOVENIJI NA GRANICI: Uvođenje mješovite policijsko-vojne ophodnje

FaH

Slovenskoj policiji na granici s Hrvatskom na dijelu na kojem nije podignuta žica od idućeg tjedna pomagat će nekoliko stotina vojnika s djelomičnim policijskim ovlastima, odlučio je u petak odbor za obranu slovenskog parlamenta.

Taj zaključak, donesen bez ijednog glasa protiv, u ponedjeljak još treba potvrditi parlament u punom sastavu, za što je većina već osigurana, a za nju  su potrebne dvije trećine glasova.

Ukupno  bi u slijedeća tri mjeseca policiji na granici zbog migrantske krize moglo pomagati od 200 do 800 vojnika, što je najviše koliko se može izdvojiti iz postojeće pričuve, pojasnili su na sjednici odbora predstavnici ministarstva obrane.
Na tzv. zelenoj granici formirat će se mješovite patrole s jednim policajcem i dva vojnika, s time što je primjena sile osim u izuzetnim slučajevima rezervirana samo za policiju. Uz to, određeno je da će vojska moći pomagati i u migrantskim centrima.
Policijske ovlasti za vojnike predviđene su  za slučajeve ako dođe do većih ilegalnih prijelaza granice, na onim mjestima koja još nisu pokrivena žičanom ogradom.
Granica Slovenije i Hrvatske duga je 671 kilometar, od čega je žica postavljena na 168 kilometara.

Ravnatelj slovenske policije Marijan Fank koji je članove odbora upoznao s djelovanjem policije kazao je da je na zadnjem sastanku policijskih ravnatelja zemalja na balkanskoj migrantskoj ruti dogovoreno da će svaka država za sebe biti odgovorna za preuzimanje migranata na svoj teritorij iako se, kako je dodao, pojavljivala ideja o tome da se migranti nakon što su u Makedoniji profilirani izravno prevoze vlakom na slovensko-austrijsku granicu.

Komentiraj