Politička smjena predstojnika Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka

Kongres Hrvatskog traumatološkog društva

Nacional je dobio na uvid dokumente koji pokazuju da se u KBC-u Rijeka prije nekoliko tjedana dogodila, po svemu sudeći, politički uvjetovana smjena. Riječ je o razrješenju Tedija Cicvarića, predstojnika Klinike za kirurgiju i pročelnika Zavoda za traumatologiju Klinike za kirurgiju u KBC-u Rijeka. Ono se dogodilo praktički usred njegova mandata, a nominalno se temelji na Stručnom mišljenju Komisije za redoviti nadzor Hrvatske liječničke komore. Međutim, u njemu se izričito navodi visoka stručnost liječnika i pratećeg medicinskog osoblja, bez ikakvih primjedbi na stručni rad liječnika. U zaključku nalaza naglašava se da je sigurnost pacijenata na Zavodu za traumatologiju visoka zbog izrazitog zalaganja liječnika i medicinskog osoblja…

Pročitajte više u novom broju Nacionala…

Komentiraj