Jedno od glavnih predizbornih obećanja MOST-a nezavisnih lista bilo je smanjenje beneficija zastupnicima. Ipak, one do danas nisu smanjene. Situaciju je na Facebooku komentirao Robert Podolnjak.

“Danas je održana sjednica Predsjedništva Sabora i klubova zastupnika na kojoj je najviše raspravljano o pravima i dužnostima zastupnika. Naime, zakon koji je predložio klub zastupnika MOST-a još prije više od dva mjeseca o ukidanju prava na naknadu plaće zastupnicima po isteku mandata još nije raspravljen, a za predstojeću sjednicu uvršten je u dnevni red među niže rangiranim točkama”, napisao je Podolnjak.

Dodao je kako je očito da se rasprava po tom pitanju stalno odgađala, te he saborskom Odboru za izbor i imenovanja predložio da se provjeri izrada nacrta novog zakona koji bi cjelovito regulirao prava i dužnosti zastupnika. “Mi u MOST-u smatramo da s financijskog aspekta simbolična odluka da se zastupnicima ne plaća naknada za odvojeni život dok sabor ne zasjeda 3 mjeseca u godini nije dovoljna s obzirom na opravdana očekivanja javnosti da se smanje ili ukinu pojedina prava ili bolje rečeno povlastice zastupnika u obnašanju njihove dužnosti”.

Podolnjak ističe kako je velika većina klubova zastupnika odbila odeju izrade novog zakona o pravima i dužnostima zastupnika te ukidanju naknada za odvojeni život, zastupnički paušal, naknada plaće nakon završetka zastupničkog mandata. Dodaje da nije prihvaćen ni prijedlog da se u novi zakon ugradi obveza prisustvovanja zastupnika na sjednici u vrijeme saborskog zasjedanja i da za nedolazak na sjednicu bez opravdanog razloga bude propisana novčana kazna.

“Doista sam razočaran, ali sada mi je jasno da 15 zastupnika MOST-a tu ne može ništa promijeniti jer naše prijedloge ne žele podržati ni opozicija ni klubovi parlamentarne većine. Čak i veliki pritisak javnosti do sada nije dovoljan da politička elita preispita svoje povlastice i da ih se barem djelomično odrekne”, zaključio je Podolnjak.

Danas je održana sjednica Predsjedništva Sabora i klubova zastupnika na kojoj je najviše raspravljano o pravima i duž…

Posted by Robert Podolnjak on Wednesday, April 6, 2016

Komentiraj