Roth Čerina (vizualizacije), Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

Počela izgradnja posjetiteljskog centra Crna roda

Posjetiteljski centar Crna roda otvorit će se za godinu dana. Bit će to najatraktivniji i autocesti najbliži ulaz u Park prirode Lonjsko polje.
Centar u Osekovu će se prostirati na tri tisuće četvornih metara, a sadržavat će informativni centar, prezentacijsku dvoranu i edukativni park. Polaganjem povelje u temeljni kamen počela je njegova izgradnja.
“Sadržaji u centru Crna roda bit će temeljeni na interpretaciji i edukaciji po mjeri suvremenih korisnika. U Lonjskom polju gradit će se i osam vidikovaca, svaki posebnoga izgleda nadahnutog biološkom raznolikošću i tradicijom ovoga kraja. Tako će vidikovci poprimiti oblike stoga sijena, rodina gnijezda i vrše. Sve to gradimo kako bismo povećali turističku konkurentnost Lonjskog polja i ove županije te omogućili daljnji razvoj specifičnih oblika turizma – od seoskog preko ciklo do ornitološkog turizma“, rekao je Ivor Stanivuković, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.
Projekt je važan i zbog svoje lokacije. Naime, riječ je o ulazu u Park prirode Lonjsko polje s moslavačke strane, tj. ulazu koji je smješten najbliže autocesti Bregana – Lipovac. Osekovo se naslanja na Popovaču koja je udaljena samo pola sata vožnje od Zagreba.
“Vjerujem da ćemo ovom izgradnjom dobiti veću mogućnost za valorizaciju svega što posjedujemo u Parku prirode Lonjsko polje. Za godinu dana ovdje ćemo dobiti novi kvalitetan sadržaj za dolazak turista. Centar Crna roda omogućit će i otvaranje novih radnih mjesta“, istaknuo je Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije.
Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje posljednjih godina velike napore ulaže u stvaranje kvalitetne posjetiteljske infrastrukture. U protekle tri godine uloženo je u obnovu prijamnog centra u Krapju te otvorenje centra u Repušnici. Najveći dio projekta financira se iz fondova Europske unije.

Komentiraj