PLOVPUT: Sigurnost plovidbe kroz razvoj i vlastitu proizvodnju pametnih plutača

Plovput je projektirao i proizveo vlastitu plutaču koja kvalitetom i dizajnom konkurira plutačama najvećih svjetskih proizvođača i ekološki je prihvatljiva

Temeljna djelatnost Plovputa iz Splita usko je vezana uz izgradnju i održavanje objekata pomorske signalizacije, plovne putove te tehničke sustave u pomorstvu. Prateći svjetske trendove u pomorstvu, koji su prihvaćeni, kako u Hrvatskoj, tako i u Plovputu, gdje se sve veći naglasak stavlja na zaštitu mora i podmorja, u posljednjem desetljeću zabilježen je značajan porast korištenja usidrenih objekata u funkciji sigurnosti plovidbe, odnosno plutača. Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da Plovput održava preko 1200 objekata pomorske signalizacije duž Jadrana, od čega je oko 15 % plutača, a broj je u stalnom porastu, Plovput je protekle godine krenuo u projektiranje i proizvodnju vlastite plutače. Hrvatska je to plutača koja dizajnom i kvalitetom konkurira najvećim svjetskim proizvođačima ove vrste opreme, ekološki je prihvatljiva, a obuhvaća i „pametnu komponentu“, također projektiranu i realiziranu u Plovputu. Naime, plutača Plovput ima ugrađenu opremu za daljinski nadzor i upravljanje radom pomorskog svjetla, praćenje pozicije plutače za slučaj otrgnuća te mnoge druge parametre. Važno je naglasiti i da je Plovput kao proizvođač, a samim time i plutača Plovput, certificiran od najmeritornijeg tijela iz domene sigurnosti plovidbe. Dakako, radi se o IALA-i (International association of marine aids to navigation and lighthouse authorities), od koje tvrtka Plovput ima certifikat „Industrial member of IALA“, koji obuhvaća proizvodnju, dizajn, održavanje i razvoj objekata sigurnosti plovidbe.

PLUTAČA PLOVPUT 1900/3900

Plutača proizvedena u Plovputu spada u klasu modularnih plutača prepoznatih od strane međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju IALA. Karakterizira je iznimna uočljivost s površinom od 3,5 m2, fokusna visina svjetla iznad razine mora od skoro 4 m, te promjer tijela plutače od 1,9 m. Izrađena je kombinacijom materijala: polietilen, čelik, aluminij i nehrđajući čelik, a sve kako bi se osigurala mogućnost potpunog recikliranja, te optimum traženih nautičkih karakteristika, potrebama i tehnoloških mogućnosti Plovputa. Svakako, veliki utjecaj na koncept i dizajn plutače proizašao je iz pola stoljeća Plovputovog iskustva na postavljanju i održavanju plutača na hrvatskom dijelu Jadrana.

Svojim modularnim dizajnom plutača omogućava udovoljavanje svim standardnim nautičkim značajima prema sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe, kao što su: lateralne (bočne) i kardinalne (osnovne) oznake, oznake usamljene opasnosti, oznake sigurnih voda, posebne i oznake nove opasnosti za plovidbu.

Pametna plutača Plovput ima ugrađenu opremu za daljinski nadzor i upravljanje radom pomorskog svjetla, praćenje pozicije plutače za slučaj otrgnuća te mnoge druge parametre. FOTO: Plovput

SUSTAV NADZORA I UPRAVLJANJA

Prilikom projektiranja plutače vodilo se računa o prostoru za smještaj oprema za senzoriranje, nadzor i upravljanje. Oprema za napajanje i nadzor smještena je u nadgrađe plutače dok su solarni paneli smješteni na vanjski dio nadgrađa.

Nadzor i upravljanje zasnovano je na modularnoj platformi koja omogućava integriranje različitih vrsta senzora kao što su senzori za detekciju onečišćenja mora, hidro-meteorološki senzori, žiroskopi, akcelerometri te ostali senzori. Plutača je trenutno opremljena senzorima za pozicioniranje, mjerenje struja punjenja i pražnjenja baterija, napona baterija, temperaturnim senzorima te led svjetlom kojim se putem GSM modema može daljinski upravljati.

U slučaju neispravnog rada LED svjetla, problema s napajanjem te otrgnuća plutače s pozicije generira se automatska poruka sa svim relevantnim podacima o plutači i alarmu. Poruka se putem e-maila u realnom vremenu dostavlja na prethodno konfiguriranu mail adresu.Prikupljeni podaci sa senzora se mogu spremati u baze podataka iz kojih se kasnije mogu dohvaćati za potrebe daljnje analize.

FINANCIJSKI BENEFITI

Ušteda koju će Plovput postići zahvaljujući uštedi na održavanju i uštedi kod nabave novih plutača iznosi preko 8 milijuna kuna, a iznos se može promatrati i multiplikativno u slučaju komercijalizacije. Pritom vrijednost intelektualnog vlasništva i „know-how“ efekta također predstavlja itekako vrijednu nematerijalnu imovinu Plovputa.

Tvrtka Plovput je certificirana prema najnovijim ISO9001 standardima i IALA-i

Komentiraj