Dubravka Petric/PIXSELL

REVIZIJA Plenković i Bernardić uredno, Bandić i Beljak upitno

Od 174 političke stranke, koliko ih je lani djelovalo, Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju njih 41, za financijske izvještaje stranka izrazio je 28 bezuvjetnih i 13 uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti njihova poslovanja 32 bezuvjetna i devet uvjetnih mišljenja.

Revizija je obuhvatila sve parlamentrane stranke, a među onima koje su dobile bezuvjetno mišljenje za financijske izvještaje i usklađenost poslovanja su HDZ, SDP, Most NL, HNS i Neovisni za Hrvatsku.

Stranke napravile velik pomak

Među strankama koje su u obje kategorije dobile uvjetna mišljenja su Bandićeva Stranka rada i solidarnosti i Beljakov HSS.

Unatrag 11 godina, od kada pratimo njihov rad, političke su stranke napravile veliki pomak, ističu u Reviziji.

Revizija je ranijih godina davala jedno, zajedničko mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju, no zbog primjene novih standarda izražavaju se dva mišljenja, jedno za financijske izvještaje, drugo sa usklađenost poslovanja.

Usporede li se prihodi i rashodi stranaka koje je obuhvatila revizija, vidljivo je da su, ukupno gledajući, godinu zaključile u minusu od 3,7 milijuna kuna. Naime, prihodi su im bili nešto preko 133 milijuna, a rashodi 137 milijuna kuna.

Glavnina prihoda iz državnog i lokalnih proračuna

Glavninu prihoda čine prihodi iz državnog (gotovo 50 milijuna kuna) i proračuna lokalnih jedinica (52 milijuna), slijede članarine (12,9 milijuna), donacije (13,3 milijuna) i drugi prihodi (5,7 milijuna).

Stranke su u prošloj godini zapošljavale 217 osoba, pokazuju nalazi revizije.

Političke stranke nisu jedine u kojima je obavljena revizija. Od listopada prošle do kraja rujna ove godine Državni ured za reviziju obavio je 224 financijske revizije i 104 revizije učinkovitosti, 11 provjera provedbi danih preporuka i naloga te 212 uvida u financijske izvještaje.

Obavio je reviziju svih 20 ministarstava i tri zavoda: za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te za zapošljavanje.

Sva izvješća o revizijama dostavljena su Hrvatskom saboru i DORH-u. Uz izvješća u kojima je izraženo nepovoljno mišljenje, kao i uz ona u kojima su opisane nepravilnosti za koje se sumnja da imaju obilježje kažnjivog djela, DORH-u je dostavljena i dokumentacija.

Komentiraj