Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula ovih je dana dobio odgovor Europske komisije na svoje pitanje što će Komisija poduzeti u vezi s blokadom ulaska Hrvatske u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) od strane Slovenije i Mađarske.

Povjerenica Europske komisije za trgovinu Cecilia Malmström  u odgovoru podsjeća kako je u pogledu proširenja OECD-a stajalište EU-a još od 2007. da bi sve članice EU-a koje nisu članice OECD-a automatski bile prihvatljive za pristupanje OECD-u. »To je stajalište koje Komisija, kao predstavnica EU-a u OECD-u, i ostale države članice, zagovaraju u raspravi o proširenju OECD-a te žalimo što su dvije države članice od njega odstupile«, poručuje Komisija Piculi, prenosi Novi list.

Eurozastupnik Picula napominje da treba biti realan i da treba dati »stvarnu« dimenziju reakciji europovjerenice Malmström na slovensku i mađarsku blokadu hrvatskog ulaska u OECD.

“Treba davati do znanja da ni Slovenija ni Mađarska ne uživaju potporu Bruxellesa, koji smatra da bilateralni sporovi nisu opravdan razlog za blokadu. Nikoga ne možemo prisiliti da podigne embargo kojem smo izloženi, ali mislim da je i Mađarskoj, a možda još i više Ljubljani, stalo da ne dobiju Komisiju protiv sebe. Bilo bi neodrživo da se u trenutku kada se uklanjaju političke prepreke pred ulaskom Bugarske i Rumunjske u Schengen, te iste prepreke postavljaju pred Hrvatsku. Mislim da se to Bruxellesu ne bi svidjelo”, kaže Picula.

Komentiraj