Tomislav Miletic/PIXSELL

PEVEC d.d. izdao objavu za javnost o sudjelovanju u postupku prodaje dionica Merkur Trgovine d.d.

Društvo PEVEC d.d. izdalo je objavu za javnost o sudjelovanju u postupku prodaje dionica društva Merkur Trgovina d.d.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Javna objava informacija o sudjelovanju društva PEVEC d.d. u postupku prodaje dionica društva Merkur Trgovina d.d., Republika Slovenija

Dana 5. rujna 2016. objavljen je javni poziv za dostavljanje obvezujućih ponuda za kupnju 100% dionica koje društvo MERKUR – trgovina in storitve, d.d. – v stečaju, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo drži u društvu MERKUR TRGOVINA d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.

Društvo PEVEC d.d. (“Društvo”) donijelo je odluku o sudjelovanju u predmetnom postupku te je radi pružanja odgovarajuće podrške u analizi postojećih odnosa te poslovanja društva MERKUR TRGOVINA d.d. i pripreme obvezujuće ponude angažiralo financijske i pravne savjetnike (INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o., Zagreb te Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb).

U objavljenom javnom pozivu detaljno su bili definirani uvjeti sudjelovanja u predmetnom postupku kako bi Društvu i njegovim savjetnicima bio omogućen pristup poslovnoj dokumentaciji društva MERKUR TRGOVINA d.d. radi pripreme odgovarajućih analiza. Kao jedan od bitnih uvjeta za sudjelovanje u potencijalnoj transakciji, bilo je predviđeno i sklapanje Ugovora o povjerljivosti koji je potpisan krajem rujna 2016., zbog čega Društvo nije bilo u mogućnosti davati bilo kakve detaljnije informacije o samom procesu.

Detaljnom analizom cjelokupne dokumentacije koja je bila dostupna za potrebe analize postojećih odnosa te poslovanja društva MERKUR TRGOVINA d.d., angažirani savjetnici Društva utvrdili su kako količina kao ni kvaliteta dostupnih podataka nije dovoljna za izvršenje ugovorenih poslova. Dostavljeni izvještaji savjetnika trebali su predstavljati osnovu za pripremu odgovarajuće analize, koja bi predstavljala podlogu za podnošenje poslovno opravdane obvezujuće ponude. Naime, sukladno pravilima javno objavljenog poziva za dostavu ponuda, postupak se vodio metodom „viđeno – kupljeno“ te je dubinska analiza dokumentacije jedina prilika u kojoj potencijalni ponuditelj može proučiti poslovanje ciljnog društva, analizirati njegov potencijal razvoja te u konačnici odrediti fer cijenu predmeta prodaje. Društvo je u nekoliko navrata obavijestilo ovlaštene predstavnike prodavatelja kako bez dodatnih podataka, koji se standardno prezentiraju potencijalnim kupcima u sličnim transakcijama, Društvo neće biti u mogućnosti procijeniti stvarnu vrijednost predmeta prodaje kao niti analizirati pravne, porezne i financijske rizike društva MERKUR TRGOVINA d.d., u opsegu u kojem je to uobičajeno kod sličnih transakcija. Usprkos naprijed navedenome, ovlašteni predstavnici prodavatelja obavijestili su Društvo kako daljnji podaci ne mogu biti stavljeni na raspolaganje.

Unatoč velikom interesu Društva za uspješnim zaključenjem predmetne transakcije, budući da Društvo nije bilo u mogućnosti procijeniti stvarnu vrijednost predmeta prodaje, analizirati pravne, porezne i financijske rizike te samim time niti donijeti informiranu odluku o podnošenju obvezujuće ponude, Društvo je donijelo poslovno opravdanu odluku o odustanku od daljnjeg sudjelovanja u transakciji, o čemu su uprava i nadzorni odbor Društva obavijestili ovlaštene predstavnike prodavatelja”, piše u objavi za javnost.

Komentiraj