Pelješki most prošao tehnički pregled u samo jednom danu

Tehnički pregled Pelješkog mosta završen je u rekordnom roku od jednog dana, a utvrđeni su tek manji nedostaci.

U Hrvatskim cestama, koji su investitor radova na mostu, kažu da su o tehničkom pregledu po prvoj građevinskoj dozvoli projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, a koja podrazumijeva Pelješki most, zaprimile službeni zapisnik.

U HC-u navode da su se na pregledu sukladno propisanim procedurama i pravilima provjeravala sva potrebna gradilišna dokumentacija i dokazi kvalitete ugrađenih materijala kao i stanje na samom gradilištu, javlja Večernji list.

“Bitno je istaknuti kako su predočeni dokazi uporabljivosti kao i funkcionalni testovi nužni za uporabu mosta zadovoljili sve traženo građevinskom dozvolom”, ističu u HC-u.

Navode i da su tehničkim pregledom utvrđeni određeni manji nedostaci, a koji su za ovako kompleksne izvedbe u gradnji uobičajeni i normalni.

“Riječ je o radovima koji se mogu izvesti u kratkom periodu, a obuhvaćaju zamjenu manjeg dijela prometne opreme. Po završetku istoga moći ćemo govoriti o završetku svih radova na Pelješkom mostu”, poručuju iz HC-a.

Dodaju da će uporabna dozvola za most biti izdana tek po završetku radova na pristupnim cestama i njihovom tehničkom pregledu, budući da je po lokacijskoj dozvoli most s pristupnim cestama jedna funkcionalna cjelina.

Paralelno s uklanjanjem nedostataka na mostu, nastavljaju se radovi po drugoj građevinskoj dozvoli koja obuhvaća pristupne ceste prije i poslije mosta, na kopnenoj i na pelješkoj strani, od DC8 do DC414 u duljini 12 kilometara.

U HC-u podsjećaju i kako su u tijeku također i radovi na dionicama koje se nastavljaju na pristupne ceste mostu, na obilaznici Stona u duljini 18 km.

Komentiraj