Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić u utorak je na Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu upozorila na važnost multilateralnog pristupa u rješavanju glavnih izazova u Europi današnjice.

Pejčinović Burić je u svojstvu predsjedavajuće Odborom ministara Vijeća Europe kao glavne izazove suvremene Europe posebno izdvojila terorizam, kibernetički kriminal, trgovinu ljudima i ilegalne migracije, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Ministrica je posebno upozorila na važnost multilateralnog pristupa u rješavanju spomenutih izazova, stoji u priopćenju.

Na Kongresu je Pejčinović Burić izvijestila o aktivnostima Odbora ministara te provedbi prioriteta hrvatskog predsjedanja.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti djeluje od 1994. kao savjetodavno tijelo Vijeća Europe. Sastoji se od Doma lokalnih vlasti i Doma regija. Kongres zasjeda nekoliko puta godišnje, a glavna mu je zadaća nadzor stanja lokalne i regionalne demokracije u državama članicama.

Komentiraj