‘Parlamentarnu većinu nije briga za rad institucija’

HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ

Vezano za raspravu o Izvješćima o radu Upravnog vijeća Hine, Klub zastupnika SDP-a predložio je u utorak Saboru da zaključi kako ga uopće nije briga za Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2015. odnosno 2016. godinu i da “neovisno o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća o radu jedino što je bitno jeste li podobni HDZ-u i njihovim koalicijskim partnerima ili ne”.

“Hrvatski sabor je dana 11. studenoga 2016. većinom glasova i to 118 za i 4 suzdržanih usvojio Izvješće o radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa za 2015. Unatoč gotovo jednoglasnoj podršci i prihvaćanju Izvješća navedene institucije parlamentarna većina nije produžila mandat predsjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Stoga je jedini logičan zaključak da Hrvatski sabor i ovu parlamentarnu većinu uopće nije briga za rad institucija koje mu podnose Izvješća o radu”, obrazložio je Klub SDP-a zaključke vezane za izvješće Hine za 2015.

Slično je obrazložio i  zaključke  vezane za Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2016. godinu.

“Hrvatski sabor 27. listopada 2017. većinom glasova i to 112 za i 3 protiv usvojio Izvješće o radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa za 2016. Unatoč gotovo jednoglasnoj podršci i prihvaćanju Izvješća navedene institucije parlamentarna većina nije produžila mandat predsjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Stoga je jedini logičan zaključak da Hrvatski sabor i ovu parlamentarnu većinu uopće nije briga za rad institucija koje mu podnose Izvješća o radu”, navodi SDP u obrazloženju.

Komentiraj