Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u subotu je objasnilo koji su razlozi za zahtjevom poništavanja arbitraže. Tužba za poništaj odluke Arbitražnog suda, objasnili su za N1, može podnijeti samo iz proceduralnih razloga te da nije moguće pobijati utvrđeno činjenično stanje ili primjenu materijalnog prava iz arbitražnog postupka.

Glavni razlozi zboj kojih Hrvatska traži poništenje arbiraže su:

  • Jedan od arbitražnih sudaca bio je u sukobu interesa, a što nije prijavljeno ni Hrvatskoj, ni ostalim članovima Arbitražnog suda niti Stalnom arbitražnom sudištu koje je administriralo arbitražni postupak.
  • Hrvatskoj je bilo povrijeđeno pravo na saslušanje jer Arbitražni sud nije uzeo u obzir argumente Hrvatske koji se odnose na vjerodostojnost i težinu određenih dokaza na koje se Hrvatska pozivala.
  • Pravo Hrvatske na saslušanje je bilo povrijeđeno i budući da je Arbitražni sud odbio izvesti određene dokaze koji su predlagani

Komentiraj