Dan sigurnijeg interneta

Osnovne škole i učenici obilježili ‘Dan sigurnijeg interneta’

U hrvatskim školama je edukativnim radionicama obilježen globalni ‘Dan sigurnijeg interneta’ kojeg već treću godinu zaredom provode Centar za nestalu i zlostavljanju djecu te Microsoft Hrvatska, kojima se ove godine na pojedinim lokacijama pridružila i Služba prevencije Policijske uprave zagrebačke.

U edukativnim aktivnostima koje su činila predavanja, online kvizovi, radionice te gostovanja policijskih inspektora sudjelovalo je čak 198 škola s ukupno 9 000 učenika (prosječno oko 50 učenika po svakoj školi), što je 90 posto više škola od prošle godine kada ih je sudjelovalo 104 sa 6 000 učenika.

OS SS Kranjcevica Zagreb2

Edukacije su dio projekta ‘Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place’ (2015-HR-IA-0013)  kojeg sufinancira Europska unija. Partneri projekta su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Grad Osijek i Vipnet d.o.o.

Tijekom predavanja predstavljene su dobre i loše strane interneta te je naglašeno da su djeca, posebice na društvenim mrežama, sve više izložena kontaktu sa strancima pa je stoga nužno poticati češću i kvalitetniju komunikaciju s djecom. Tjedan dana prije, organizirana su pripremna predavanja za učitelje putem Skype for Business. Istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj čak 30 posto djece u dobi od 9 do 11 godina koristi Facebook, iako ga ne bi smjeli koristiti prije 13-te godine.

“Kao sudionici virtualnog svijeta učenici najčešće nisu svjesni opasnosti na internetu i njihovih posljedica u svakodnevnom životu. Iza maske anonimnosti učenici najčešće ne poštuju druge korisnike interneta, što rezultira porastom cyber bullyinga među mladima te također ne štite svoju privatnost, reputaciju i svoje osobne podatke. Radionicama i predavanjima na ‘Dan sigurnijeg interneta’ nastoji se povući paralela između stvarnog i virtualnog svijeta te osvjestiti problema”, rekla je Carla Astrid Gajšak, učiteljica informatike u osnovnoj školi Dragutina Domjanića u Zagrebu.

OŠDragutina Domjanica -radionica 3

Djeca su danas ispunjavala i online kviz u kojem mogu provjeriti svoje znanje o digitalnoj sigurnosti kroz pitanja o pravilnim postupcima u slučaju primitka sumnjivog sadržaja, kako prepoznati viruse, kako zaštiti osobne podatke i lozinke te što je to neprimjereno ponašanje na internetu i kako ga se može prijaviti.

U pojedinim školama djeca su dobila i kviz diplome za njihove roditelje sa šest pitanja, pa će ih, kad dođu kući, moći ispitati, a roditelji koji točno odgovore na sva pitanja, dobivaju posebnu diplomu roditelja koji brinu o sigurnosti svog djeteta na internetu.

Uz Skype predavanja, škole su na lokacijama održale i dva tipa radionica. U radionici ‘Igre prije interneta’ djeca su trebala istraživati o ‘starim’ igrama (npr. gume, skrivača, država-grad-selo, Monopoly, Čovječe ne ljuti se) te opisati kako su se one igrale i kako su, u vrijeme prije mobitela i računala, djeca provodila svoje slobodno vrijeme. Ovom radionicom se željelo djeci objasniti da su se igre većinom igrale izvan kuće i licem u lice te ih potaknuti na takav način igre u budućnosti.

U radionici ‘Kreativnost u rukama’ djeca su imala priliku nešto kreativno izraditi gledajući određeni YouTube video (sašiti dvije tkanine, izraditi određeni ukras od papira/kartona i sl.). Gledajući svoja kreativna djela, djeca su poslije s učiteljem razgovarala o tome na koje sve načine mogu biti kreativni uz pomoć interneta, ali i o opasnostima koje se kriju u pozadini.

“Obilježavanjem ‘Dana sigurnijeg interneta’ potičemo učenike na kritičko promišljanje o informacijama koje su im dostupne putem interneta, upućujemo ih na kreativno stvaranje digitalnih sadržaja i zaštitu autorskog djela razvijajući digitalne kompetencije učenika”, rekla je Zrinka Radanović, učiteljica u osnovnoj školi Vijenac u Osijeku.

Na pojedinim lokacijama u Gradu Zagrebu na radonicama su se pridružili policijski inspektori Službe prevencije Policijske uprave zagrebačke te su s djecom analizirali komunikaciju ‘licem u lice’ i virtualnu komunikaciju te istaknuli prednosti i nedostatke virtualne komunikacije, opasnosti lažnih profila, opasnosti upadanja u negativističke grupe, postupak u slučaju neugodnosti, odgovornosti počinitelja te su objasnili što je kazneno djelo.

“Redovito prema djeci provodimo niz preventivnih programa o rizičnom ponašanju mladih, a cilj ove radionice je predstaviti policajca kao prijatelja djece i pomagača u svim situacijama te ih potaknuti na razmišljanje, odgovornost i određene  predostrožnosti kada se uključe u virtualnu komunikaciju. Zaključno uvijek preporučamo djeci da, pored virtualne, trebaju što više održavati i komunikaciju ‘licem u lice'”, rekao je Marijan Podrug, policijski inspektor iz Službe prevencije Policijske uprave zagrebačke.

OŠDD-Interakcija ucenici predavanje PU zagrebacke

 

Komentiraj