Oskar Kokoschka, jedan od rijetkih umjetnika koji se javno usprotivio nacizmu

Oskar Kokoschka je bio austrijski slikar i pisac, češkog porijekla. Rođen je 1. ožujka 1886. godine u malenom austrijskom selu Pöchlarn. Obitelj po očevoj strani su bili praški zlatari.

Najpoznatiji je po svojim intenzivnim ekspresionističkim portretima i krajobrazima. Njegovu ranu karijeru su bili obilježili portreti slavnih bečkih osoba. Portrete je slikao u nervozno animiranom stilu. Budući da su ga nacisti smatrali izrodom, pobjegao je 1934. iz Austrije za Prag. Napušta Austriju poslije petodnevnog građanskog rata 1934. godine kao jedan od rijetkih umjetnika koji se javno izražavaju protiv političkih zbivanja u zemlji. Četiri godine provodi u Pragu gdje izrađuje portret čehoslovačkog predsjednika Tomaša Masarika i tu se upoznaje sa svojom budućom suprugom Oldom. Sve jače se pozicionira protiv nacionalsocijalizma i počinje da se angažirati politički zbog čega je i tamo ugrožen njegov boravak.

Bračni par Kokoschka uspio je pobjeći u London neposredno pred upad njemačkih trupa u Prag i britanska prijestolnica, uz Veneciju, Firencu i Berlin, postaje jedna od najvećih urbanih inspiracija za njegove „gradske portrete”. Oskar Kokoschka postaje britanski državljanin i 1948. je sa 18 slika zastupljen na venecijanskom Bijenalu. Godinu dana kasnije je pozvan da predaje na nekoliko sveučilišta u Americi.

Povratak u Europu 1953. označava početak drugačije kreativne faze za njega, prije svega kao scenografa, esejista i predavača.

Komentiraj