Osječki radiolozi KBC-u: ‘Ograđujemo se od budućih mogućih pogrešaka’

Nacional objavljuje dramatični apel 15 radiologa osječkog Kliničkog bolničkog centra koji upozoravaju da se zbog odlazaka dvojice specijalista sve teže nose s povećanim obujmom posla, što može dovesti do tragičnih posljedica u liječenju pacijenata

Dvojica specijalista radiologije, docenti Otmar Rubin i Damir Štimac, pridružili su se nizu uglednih liječnika koji su proteklih godina napustili Klinički bolnički centar u Osijeku i svoje karijere otišli graditi u drugoj sredini. Nekoliko ih je upravo otišlo u mirovinu ili na bolovanje pa je Klinički zavod za radiologiju ostao na jednom docentu, predstojniku Tameru Salhi, što nije dovoljno za održanje statusa kliničkog zavoda koji mora imati barem dvoje liječnika s nastavnom titulom.

Preostali liječnici sve se teže nose s povećanim obujmom posla pa je jedan radiolog u prijepodnevnoj smjeni nadležan za CT dijagnostiku i ultrazvučne preglede u hitnoj proceduri te svu hitnu radiografiju za bolničke pacijente, one s hitnog prijama i s drugih hitnih ambulanti. Svakodnevno provode i sedam radiografskih obrada veterana Domovinskog rata u sklopu projekta sistematskih pregleda branitelja. Dosad su taj posao obavljali dva i tri radiologa.

Takvo je stanje navelo 15 radiologa Kliničkog zavoda da se prvi put pismeno obrate Ravnateljstvu i Upravnom vijeću KBC-a i zatraže žurno rješavanje problema. U pismu navode kako su predstojniku Salhi višekratno iznosili zamjerke koje nikad na jutarnjim kolegijima nisu razmatrane. Specijalisti radiolozi su, doduše, dobili pomoć liječničkih specijalizanata u radu, ali kako oni još nemaju licencu za samostalan rad, sve što naprave opet moraju pregledati njihove kolege s licencom.

Na kraju pisma, prije apeliranja na dogovor radi rješenje nastale situacije, radiolozi upozoravaju na okolnosti koje moraju zabrinuti ne samo njihove pretpostavljene, nego i osiguranike koji trebaju njihovu pomoć:

“U predviđenom režimu rada nećemo moći kvalitetno odraditi posao i pregledati pacijente te se ograđujemo od eventualno nastalih pogrešaka”.

Njihovo pismo ozbiljno je shvatio ravnatelj KBC-a Željko Zubčić i najavio dolazak na kolegij kako bi čuo koji su to problemi što ih potpisnici navode te konkretne primjedbe ili prijedloge za unaprjeđenje radiološke službe:

“Dosad nisam dobio ni jedan pisani prigovor na konkretne postupke odgovornih niti je itko tražio razgovor zbog problema u radu. Pritužbe za mobing ili nejednak tretman dobivao sam s drugih ustrojstvenih jedinica i prosljeđivao ih pravnoj službi. Onaj kome su optužbe dokazane dobio je stegovnu mjeru i nitko nije izuzet od odgovornosti”, kaže Zubčić.

‘Ovog tjedna raspisujem natječaj za zapošljavanje dva specijalista radiologije i status Kliničkog zavoda neće biti ugrožen’, Nacionalu je rekao ravnatelj KBC-a Osijek Željko Zubčić

Shemu rada na koju se potpisnici žale odmah je stavio izvan snage dok Stručni kolegij Zavoda ne odluči o prikladnoj radnoj shemi za dežurne liječnike. Smatra kako se odlazak dvojice docenata neće odraziti na kvalitetu usluge jer na Zavodu je još dvadeset specijalista i deset specijalizanata.

“Ovog tjedna raspisujem natječaj za zapošljavanje dva specijalista radiologije kako bismo rasteretili Klinički zavod, a dvije doktorice znanosti, Tajana Turk i Tatjana Rotim već ovog ljeta će steći titulu docenta i status Kliničkog zavoda neće biti ugrožen”, miran je ravnatelj KBC-a.

Rubin je dugo najavljivao odlazak iz KBC-a, no Štimac ga je iznenadio jer mu, kaže, nije spominjao nikakve probleme, nego je odlazak obrazložio željom za promjenom.

U izjavi za Nacional bio je znatno konkretniji. Naveo je kako mu nije bilo omogućeno više se baviti dijagnostikom bolesti dojki, što mu je specijalnost, nego su ga upućivali na druga stručna područja. Smetalo ga je i što “upravne strukture Zavoda inzistiraju na količini rada, zbog čega trpi kvaliteta. To je posljedica nedostatka radiologa i proširenja obujma radioloških pretraga koje se često neopravdano traže. Zbog autokratskog stila upravljanja i nagomilanih osobnih nezadovoljstava liječnika narušeno je radno ozračje pa na posao više nisam dolazio s elanom i novim idejama, nego samo da odradim što se od mene tražilo. To me činilo dodatno nezadovoljnim”, ističe Štimac koji sada radi u Općoj bolnici Vukovar i svakodnevno zbog posla putuje 60-ak kilometara. U Vukovaru je radio honorarno, a prešao je onamo zbog boljih uvjeta za stručni napredak i odličnih iskustava s ravnateljicom Vesnom Bosanac koja iskreno uvažava njegovu stručnost.

Ravnatelj Zubčić iznenadio se kada smo mu prenijeli Štimčeve razloge odlaska:

“Svi smo mu pomogli da postane docent, bio je zamjenik predstojnika i voditelj Odjela, što mu je donosilo veći platni koeficijent. Kao predstavnik Zavoda bio je i povjerenik za kvalitetu zdravstvene zaštite u KBC-u, vodio je program ranog otkrivanja tumora dojke, koordinator specijalista radiologije u onkološkim timovima u KBC-u. Nitko ga nije kočio u radu i razvoju i bio je cijenjeni stručnjak, zbog čega je i tajnik Hrvatskog društva radiologa. Jedino je još mogao napredovati na predstojničko mjesto, ali se na javni natječaj za predstojnika Zavoda nije javio”, odgovara Zubčić.

Na kraju navodi kako se trend odlazaka liječnika smanjuje i da je od ulaska u EU prosječno njih petnaestak godišnje napuštalo KBC.

“U zadnje vrijeme vraćaju nam se neki eminentni stručnjaci, primjerice Zdenko Boras, specijalist abdominalne kirurgije iz Abu Dabija koji nam donosi nova znanja iz područja kirurgije debljine i minimalno invazivne kirurgije. Tu uslugu ponudit ćemo osiguranicima već od rujna. Iz Abu Dabija se vratio neurokirurg Mužević, a iz Dubaija neurokirurg Hećimović. Vratio se i intervencijski kardiolog Kirner iz jedne privatne ustanove…”.

Prema podacima Ravnateljstva, prije tri godine KBC Osijek imao je 524 liječnika, a danas ih ima 552, dakle 28 više. Medicinskih sestara bilo je 1213, a danas ih je 1301, što je 88 sestara više. Omjer medicinskog i nemedicinskog osoblja danas je 76 prema 24 posto, a prije tri godine bio je lošiji: 73 prema 27 posto. Tako je broj nemedicinskih djelatnika smanjen za 115, čime ravnatelj Zubčić dokumentira kako se unatoč pojačanom odljevu liječnika i medicinskih sestara iz zemlje, KBC Osijek u takvim okolnostima ipak dobro drži.

 

Komentiraj

Source:Goran Flauder