Onkološkim bolesnicima najnovija metoda liječenja na uputnicu HZZO-a

Vanja Zubčić

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donijelo je u četvrtak odluku o ugovaranju postupka stereotaksijske radiokirurgije od 1. veljače s Poliklinikom Radiochirurgia, čime će se onkološkim pacijentima omogućiti liječenje tom u svijetu najnovijom metodom te odluku o uvrštavanju na Osnovnu listi lijekova 16 novih lijekova, a na Dopunsku listu dva nova lijeka, priopćeno je nakon sjednice.

Stereotaksijska radiokirurgija nova je metoda liječenja onkoloških bolesnika koju će od 1. veljače, na uputnicu HZZO-a, oboljeli s odgovarajućim indikacijama moći dobiti u privatnoj klinici Radiochirurgia u Svetoj Nedelji.

HZZO je za ugovaranje ovog postupka dobio odobrenje Ministarstva zdravstva jer trenutno ovaj postupak nije moguće obaviti u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u sustavu javnog zdravstva.

Na prijedlog Hrvatskog onkološkog društva bit će osnovano posebno povjerenstvo na razini HZZO-a koje će odlučivati o upućivanju pacijenata na ovaj postupak, s obzirom na medicinsku indikaciju.

Ugovaranje ovog postupka omogućit će pacijentima u Hrvatskoj liječenje najnovijom metodom koja se u svijetu primjenjuje kod liječenja onkoloških bolesti, ističu u HZZO-u.

Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a uvršteno je 16 novih lijekova, a među njima je i nivolumab imunoterapija, kao druga linija liječenja uznapredovalog raka bubrežnih stanica.

Osim novih lijekova na Osnovnoj listi za neke je lijekove prošireno indikacijsko područje, među ostalima i pembrolizumab, kao imunoterapija za metastatski rak pluća.

U liste lijekova uvrštene su dodatno generičke i kliničke paralele te novi oblici i nova pakiranja već postojećih lijekova u listi – na Osnovnu listu lijekova 25 lijekova u 46 pakiranja, a na dopunsku listu lijekova 8 lijekova u 10 pakiranja.

Stavljanjem novih lijekova na listu proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, ističu u HZZO-u.

Nakon postupka Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova, snižene su cijene za ukupno 607 pakiranja lijekova – 426 pakiranja s Osnovne i 181 pakiranja za s Dopunske liste.

Također,  s Dopunske liste 15 pakiranja lijekova prešlo je na Osnovnu listu, što znači da osiguranici više za te lijekove neće plaćati doplatu, dok su s Osnovne liste lijekova 73 pakiranja lijekova premještena na Dopunsku listu.

Iz HZZO-a navode i kako za sve lijekove na Dopunskoj listi postoje na Osnovnoj listi lijekova generičke i kliničke paralele lijeka, što znači da osiguranici mogu i dalje besplatno dobiti odgovarajući lijek.

Na snagu je stupio novi, izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, u koji je, među ostalim, uvršteno novo pomagalo – mehanički insuflator/ eksuflator za kućnu uporabu sa pripadajućim potrošnim materijalom.

Namijenjen je djeci do 18. godine života koja boluju od neuromuskularnih bolesti, s nemogućnošću izbacivanja sekreta, koji koriste respirator za kućnu uporabu. Ukoliko je osoba ostvarila pravo na pomagalo do 18. godine života na teret sredstava HZZO-a, na pomagalo ostvaruje pravo i nakon navršene 18. godine. Ukoliko je osoba ostvarila pravo na mehanički insuflator/eksuflator za kućnu uporabu ili obnovljeni mehanički insuflator/eksuflator za kućnu uporabu, u tom slučaju ne ostvaruje pravo na aspirator za kućnu uporabu niti na aspiracijske katetere, aspiracijske katetere Ch8-10 i filter za osobni aspirator.

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je i odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja HZZO-a i voditelje Regionalnih ureda HZZO-a.

Komentiraj