Od ponedjeljka, prvog dana 2018. godine, na snagu su stupile promjene vezane za registraciju motornih vozila. Njih će na konferenciji za novinare danas u podne predstavizti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Riječ je o poslovima koji se od 1. siječnja 2018. prenose na stanice za tehničke preglede vozila. Naime, od prvog dana nove godine temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o registraciji i označavanju vozila poslovi registracije vozila i ostali povezani poslovi, koji su se obavljali u policijskim upravama, odnosno policijskim postajama, obavljaju se u stanicama za tehnički pregled vozila.

Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cesti ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu, odnosno koja su osigurana i označena pokusnim ili prenosivim pločicama. Za registrirano vozilo izdaju se prometna dozvola i registarske pločice.

Od 01.01.2018. godine temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 108/17) i Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (“Narodne novine”, broj 130/17), poslovi registracije vozila i ostali povezani poslovi, koji su se obavljali u policijskim upravama, odnosno policijskim postajama, obavljaju se u stanicama za tehnički pregled vozila.

Registraciju vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, a prema registracijskom području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište odnosno u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište.

Iznimno od navedenoga, registraciju vozila može obaviti i stanica za tehnički pregled vozila koja se nalazi izvan registracijskog područja u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište odnosno u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište, ali s oznakom registracijskog područja u kojem vlasnik odnosno korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, imaju prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište, u roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju vozila, obzirom da se trebaju naručiti registarske pločice s oznakom drugog registracijskog područja”, napominju iz MUP-a.

Stanice za tehnički pregled, osim registracije vozila, obavljaju i poslove: produljenja važenja prometne dozvole, odjave vozila, izdaju pokusne pločice građanima, izdaju izvozne pločice, izdaju potvrde i uvjerenja o vozilima i vlasnicima vozila iz evidencije registriranih i označenih vozila, evidenciju pokusnih i izvoznih pločica, osim potvrda i uvjerenja iz evidencije registriranih i označenih vozila koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu.

U policijskim upravama, odnosno postajama, i dalje će se obavljati poslovi upisa i brisanja mjera ograničenog raspolaganja vozilom radi zabilježbe ovrhe odnosno upisa sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine vjerovnika, upis odjave vozila nakon brisanja mjere i poziv ovršeniku radi evidentiranja odjave u prometnoj dozvoli, evidentiranje nestanka prometnih isprava – objava, izdavanje naloga za utiskivanje broja šasije, izdavanje uvjerenja o vlasništvu vozila po Ovršnom zakonu zbog pokretanja ovrhe, preuzimanje registarskih pločica oduzetih u prometu, izdavanje pokusnih i prenosivih pločica pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova.

Komentiraj