Objavljeno pojašnjenje novih mjera: Evo što se točno smije, a što ne smije

Ravnateljstvo civilne zaštite lokalnim je stožerima uputilo pojašnjenje najnovijih mjera. U 16 točaka detaljnije je objašnjeno što se sve točno smije, s što ne smije.

 1. Što se tiče rada i postavljanja raznih štandova i kućica napominje se da su Odlukom obustavljeni svi sajmovi i drugi oblici gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi. Dakle, sukladno tome postavljanje i rad takvih štandova ili kućica nije dopušteno. Dopušten je rad štandova ili kućica koji su radili i prije i koji nisu dio nekog sajma ili priredbe, naravno vodeći računa i o mjeri obustave rada ugostiteljskih objekata. Štandovi i kućice i sl. objekti koji će raditi mogu raditi samo uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
 2. Dostava ili isporuka hrane i pića dopuštena je samo ugostiteljskim objektima navedenim u Odluci, tj. ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“, skupine „Catering objekti“ i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“. Ugostiteljskim objektima iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ to nije dopušteno. Pod pojmom „piće“ u smislu ove Odluke smatraju se i napitci kao što su kava i čaj. Također, mjera „zabrane prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22,00 do 6,00 sati“odnosi se i na ugostiteljske objekte kojima je dopuštena dostava hrane i pića.
 3. Sukladno Odluci, ugostiteljski objekti iz skupina „Hoteli“ i „Kampovi“ te samo ugostiteljski objekti vrste Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis iz skupine „Ostali ugostiteljski objektiza smještaj“ mogu usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja. Također se ne preporuča nikakva vrsta okupljanja u hotelskim dvoranama, a okupljanja osoba koje ne koriste uslugu smještaja nisu dopuštena.
 4. Nije obustavljeno pružanje usluga prehrane (toplog obroka), napitaka i bez alkoholnih pića, bez namjere stjecanja dobiti, a koje za svoje djelatnike organiziraju pravne i fizičke osobe te državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,u svojim poslovnim prostorijama za vrijeme trajanja radnog vremena.
 5. Nije obustavljeno pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima socijalne skrbi, zdravstva, odgoja o obrazovanja i drugih sličnih ustanova, ako te usluge pružaju djelatnici tih ustanova djelatnicima i korisnicima tih ustanova, ili djelatnicima i korisnicima neke druge od navedenih ustanova (npr. radničke menze, pučke kuhinje, studentske i đačke kuhinje i sl.)
 6. Nije obustavljen rad fizičkih osoba koje pružaju uslugu smještaja (npr. sobe, apartmani, kuće zaodmor i dr.)
 7. Mjera „obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola“ podrazumijeva i igraonice ili druge vrste organiziranog okupljanja veće broja djece na jednom mjestu
 8. Mjera obustave radane odnosi se na „Ostalo obrazovanje i podučavanje“ koje podrazumijeva individualno podučavanje (jedan na jedan)
 9. Mjera obustave rada casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje Obustava rada ovih djelatnosti odnosi se na sve, pa i na Hrvatsku lutriju. Druge djelatnosti, kao što su npr. lutrijske igre nisu obustavljene bez obzira na čijem seprodajnom mjestuvrši prodaja, ali ukoliko se u istom objektu obavljalai neka oddjelatnosti koja je obustavljena i djelatnosti koje nisu obustavljene taj objekt može nastaviti rad samo s djelatnostima koje nisu obustavljene
 10. Za mjeru zabrane svih treninga i natjecanja osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovimate treninga i natjecanja vrhunskih sportaša (sportašice i sportaši I., II. i III. kategorije) u individualnim sportovima, daje se pojašnjenje: navedena mjera za individualne (pojedinačne) sportove (karate, tenis, boćanje, kuglanje, veslanje, streljaštvo, stolni tenis i sl.) dopušta iznimno treninge i natjecanja samo za vrhunske sportaše (I., II. i III. kategorije). Vrhunski sportaši (I., II. i III. kategorije) su sportaši kojima je na temelju ostvarenih rezultata izdano rješenje od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhi.-kod individualnih (pojedinačnih) sportova odredbao kategorizacijinije vezana uz uzrast pa tako kategorizacija vrhunskog sportaša može biti izdana i osobi koja je mlađa od 18 godina te isti sportaš ima mogućnost treniranja i natjecanja sukladno Odluci Stožera. Kod ekipnih sportova (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo,ragbi i sl.) kategorizacija nije kriterij za dopuštene treninge i natjecanja, već su isti dopušteni onim klubovima odnosno njihovim seniorskim ekipama koje nastupaju u 1. i 2. rangu natjecanja na nacionalnoj razini (bez obzira zove li se najviši rang 1. liga ili npr. Premierliga, a 2. rang 1. liga, 1.b liga ili 2. liga) te juniorskim ekipama koje igraju isključivo 1. odnosno najviši rang nacionalnog natjecanja u pojedinom ekipnom sportu.
 11. Individualno vježbanje na otvorenom nije obustavljen
 12. Rad bazena i sauna nije obustavljen, ali uz obvezu pridržavanja svih propisanih epidemioloških mjera
 13. Lov i ribolov nisu obustavljeni, uz obvezu pridržavanja epidemioloških mjera, a posebice stroge mjere fizičkog distanciranja (2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru) te mjere ograničenja broja osoba (najviše 10)
 14. Rad adrenalinskih parkova nije obustavljen
 15. Zdravstvene usluge tipa kinezioterapija i sl. koje pružaju ustanove ili fizičke osobe koje su registrirane za takve usluge nisu obustavljene
 16. Prodaja božićnih drvaca nije obustavljena, ali obveza je prodavača da prodaju obavlja uz pridržavanje epidemioloških mjera, a posebice stroge mjere fizičkog distanciranja (2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru).

Zaključno, napominje se da jeOdlukao nužnim epidemiološkom mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanjahorizontalna odlukaza područje cijele Republike Hrvatske, ali da postoje odluke za pojedine županije kojima su, zbog epidemiološke situacije, uvedene strože mjere od mjera uvedenih ovom Odlukomte se u tom slučaju primjenjuje odluka koja je na snazi za tu županiju, tj. stroža mjera. Također, u slučaju potrebe, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske će davati i dodatna tumačenja Odluke, kako bi se osigurala jedinstvena primjena

Komentiraj