Objavljeni su službeni podaci o iseljavanju Hrvata

pixabay

Državni zavod za statistiku u petak je objavio službene podatke o migracijama i iseljavanju za 2016. godinu, prenosi N1.

Zavod je objavio podatke o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2007. do 2016. te za razinu županija od 2012. do 2016.

Prema njihovim podacima u Hrvatsku je iz inozemstva doselilo 13.985 osoba, a u inozemstvo je odselilo 36.436 osoba. Najveći broj odselio je u Njemačku – njih 56,1 posto. Slijede BiH (7,7 posto), Austrija (6,1 posto), Irska (5,5 posto) i Srbija (4,4 posto)

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u RH u 2016. najveći su udio imali Grad Zagreb (23,8%) i Splitsko-dalmatinska županija (14,0%). Prema broju odseljenih osoba iz RH u inozemstvo na prvome je mjestu Grad Zagreb s 13,4% od ukupnog broja odseljenih, slijede Osječko-baranjska županija s 10,0% i Zagrebačka županija s 8,0%.

U 2016. mjesto stanovanja unutar RH promijenilo je 74.752 osobe. Najveći broj preseljenog stanovništva unutar zemlje bio je u dobi od 20 do 39 godina (48,0%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,7%.

Najveće migracije u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2016. najviše osoba (42,2%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 37,9% osoba, a između naselja istoga grada/općine 19,9% osoba.

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2016. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imaju četiri županije i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (4 252 osoba). Negativan saldo migracije među županijama ima šesnaest županija, s tim da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-1 257 osoba) i Brodsko-posavskoj županiji (-872 osobe).

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2016. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (2 706 osobe). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Osječko-baranjska županija (-3 952 osobe) i Vukovarsko-srijemska županija (-3 526 osoba).

Komentiraj