Obitelji Maršanić Grad za zemljište na okretištu ponudio 79 eura po kvadratu, oni odbili

U Zagrebu su se u četvrtak sastali predstavnici Grada i Gran Husić, zastupnik obitelji Maršanić, koja je zagradila okretište tramvaja u četvrti Prečko.

Husić je rekao da je Grad obitelji za zemljište ponudio 79 eura po kvadratnom metru. Obitelj to nije prihvatila, jer smatra da zemljište vrijedi puno više. Kazali su kako zasad neće ponovno podizati ogradu, a najavljuju nove ‘akcije’ ako se ni na sljedećem sastanku, koji je najavljen za ponedjeljak, ne postigne dogovor.

O svemu su se priopćenjem oglasili i iz Grada Zagreba.

“Punomoćnik ovlaštenika naknade Mladena Maršanića i Mirjane Kos, Goran Husić, pristupio je dana 3. listopada 2019. u prostorije Grada Zagreba radi upoznavanja s iznosom utvrđenim procjembenim elaboratom, te mu je tom prilikom i uručen primjerak elaborata. Punomoćnik je izjavio da je cijena neprihvatljiva, ali nije ulazio u sadržaj elaborata, odnosno nije proučio način na koji je sudski vještak došao do utvrđenog iznosa. Punomoćnik je također izjavio da je u tijeku sudski postupak zbog smetanja posjeda i da će ročište biti uskoro zakazano.

Budući da je punomoćnik postavio pitanje najamnine za korištenje zemljišta, načelno je dogovoren sastanak koji se planira održati u ponedjeljak 7. listopada s predstavnicima nadležnih Gradskih ureda i punomoćnicima Grada Zagreba.

U postupku utvrđivanja naknade za nekretninu označenu kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Žarko Željko, dipl.ing. građ. iz društva Ing ekspert d.o.o. pozvan je u svibnju 2019. godine na izradu procjembenog elaborata.

U rujnu 2019. godine, po zaprimanju elaborata, Procjeniteljsko povjerenstvo je utvrdilo nedostatke u istom, stoga je vještak pozvan od Grada Zagreba na njihovo otklanjanje te je u listopadu 2019. procijenio vrijednost nekretnine označene kao z.k.č. 6353/2 k.o. Vrapče novo, na iznos od 79,00 eur/m², što za površinu od 1425 m² iznosi 112.575,00 Eura, odnosno 830.000,00 kuna.

Nakon što je sudski vještak ispravio elaborat, dana 2. listopada 2019. održana je 38. sjednica Procjeniteljskog povjerenstva na kojoj je donesena odluka o usklađenosti citiranog procjembenog elaborata sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15)”, navodi se u priopćenju Grada.

Zagrebačka obitelj podigla ogradu preko okretišta tramvaja u Prečkom

Komentiraj