Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” obilježila je u utorak 90. godišnjicu osnutka stručnim skupom “Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike”, na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković.

Plenković je čestitao obljetnicu djelatnicima škole podsjetivši na dugu povijest i tradiciju javnog zdravstva u Hrvatskoj, prožetu uspjehom u suzbijanju bolesti i promicanju zdravlja.

Osnivač škole Andrija Štampar bio je humanist i vizionar koji je postavio visoke ciljeve u narodnom zdravlju, uz temeljni koncept da liječnik treba tražiti pacijenta, a ne obratno. Uveo je koncept zdravstvenog osiguranja temeljen na solidarnosti i zdravstvenoj zaštiti dostupnoj svima.

“Hrvatsko zdravstvo danas nudi široki raspon usluga, a zdravstvena statistika pokazuje da u mnogome imamo rezultate kao u visokim razvijenim zemljama”, rekao je Plenković navevši primjere uspješnog transplantacijskog programa i uvođenje projekta e-recepta.

“Kvaliteta i dostupnost zdravstvene usluge na zavidnoj je razini, a u uvjetima brzih demografskih promjena i starenja stanovništva cilj je osigurati jednaku dostupnost zdravstva i kvalitetu za sve građane, osobito u ruralnim područjima”, istaknuo je Plenković.

V. d. ravnateljica škole Mirjana Kujundžić Tiljak rekla je kako je sve počelo prije 90 godina vizijom čovjeka čija je misija bila promicati zdravlje nacije svim sredstvima. Škola “Andrija Štampar” danas je dio europske i svjetske mreže javnozdravstvenih obrazovnih i istraživačkih ustanova, te aktivno surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Škola narodnog zdravlja utemeljena je na inicijativu grupe zdravstvenih radnika 3. rujna 1926. sa ciljem razvoja hrvatske i svjetske medicinske znanosti i prakse na području javnog zdravstva.

Od svog osnutka Škola je prolazila kroz različite faze do 1947. godine, kada uredbom Vlade ulazi u sastav Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Škola je zanimljiv primjer uspješnog povezivanja kliničkih i baznih medicinskih znanosti s javnim zdravstvom već punih 70 godina, rečeno je na skupu.

Komentiraj