HINA / Mladen VOLARIÆ / mm

NP Plitvička jezera: Počinje druga radionica u sklopu izrade Plana upravljanja

U sklopu procesa izrade Plana upravljanja s Akcijskim planom upravljanja posjećivanjem (PU), Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera organizira 28. rujna, drugu od tri predviđene radionice s institucionalnim dionicima.

Radionice s institucionalnim dionicima dio su participatornog procesa izrade PU kojima se nastoji omogućiti razmjena mišljenja među različitim dionicima, postići međusobno razumijevanje i konsenzus oko predloženih rješenja te time osigurati potpora provedbi plana. Osim ovih radionica, u sklopu procesa izrade PU, s ključnim dionicima su već obavljene i individualne konzultacije, provedene su ankete s lokalnim stanovništvom i predstavnicima lokalnih udruga, provode se ankete s posjetiteljima, a u planu su i dodatne konzultacije s dionicima iz sektora turizma i poljoprivrede.

Na radionicu su pozvani predstavnici šezdesetak institucija i organizacija, od lokalne do nacionalne razine. Cilj radionice je da se sudionicima predstave rezultati dosadašnjeg rada JU na izradi PU, te da se detaljnije rasprave moguća rješenja, te utvrde prilike za buduću suradnju. Rasprava će biti strukturirana oko glavnih tema kojima se bavi PU, a vezano uz mogućnosti djelovanja JU po pitanjima očuvanja prirodnih vrijednosti, očuvanja kulturne baštine, suradnji na rješavanju glavnih infrastrukturnih pitanja te doprinosa oživljavanju poljoprivredne proizvodnje i podupiranju razvoja i umrežavanju ekoturističke ponude na području i u okolici Parka.

Plan upravljanja s Akcijskim planom upravljanja posjećivanjem strateški je dokument Javne ustanove kojim se određuju ciljevi i aktivnosti upravljanja za idućih deset godina, a izrađuje ga Javna ustanova NPPJ, u suradnji s dionicima, uz pomoć tima domaćih i stranih vanjskih stručnjaka.

Komentiraj