Marijan Hržić: ’Novim mirogojskim arkadama povećat ćemo broj grobnih mjesta’

Arhitekt Marijan Hržić, autor mirogojskog krematorija, govori o gradnji novih arkada na najvećem zagrebačkom groblju

Patrik Šegota, sad već bivši voditelj Podružnice Gradskih groblja Zagrebačkog holdinga, na inicijativu Milana Bandića najavio je gradnju novih mirogojskih arkada. Projekt potpisuje arhitekt Marijan Hržić koji je i autor mirogojskog krematorija. Hržić kaže da je natječaj za projekt proširenja arkada prema jugu, s namjerom zatvaranja perimetra groblja, raspisan još devedesetih godina. “Mirogoj je gradsko groblje koje je od početka pomno planirano i od njegovog osnutka postojala je ambicija da bude ambijent posebne ljepote. Rastom grada pojavila se i potreba za širenjem i da se zadrži karakter mjesta. Nastavak arkada u novoj, suvremenijoj varijanti, koja bi uspostavila adekvatan odnos s postojećim nasljeđem činio se kao logičan izbor, a zbog svoje longitudinalne forme, ta tipologija je adekvatna i za zatvaranje opsega grobljanskih polja i uspostavljanje odnosa prema okolnim prometnicama i naseljenim zonama koje su se s vremenom jako približile rubovima. Natječaj iz devedesetih za oblikovanje novog poteza arkada dobili smo s kolegama Krznarićem i Manceom. Prošla su gotovo dva desetljeća od dobivanja natječaja do ponovne aktivacije projekta i konačnog utvrđivanja svih njegovih projektnih aspekata”, objasnio je Hržić za Zagreb News.

Nove arkade gradit će se na potezu prema jugu u odnosu na stare arkade. Riječ je o izduženom obuhvatu duljine malo veće od kilometra. One će zaokretati na istok na putanju rubnog pravca groblja. “Od toga će biti 550 metara korpus arkada, dok će 500 metara biti ogradni i kolumbarijski zidovi. Trenutačno je taj prostor ograđen neadekvatnom žičanom ogradom. Tamo gdje to teren omogućava, grade se arkade, a gdje za njih nema prostora one postaju ogradni i kolumbarijski zid koji povezuje niz arkadnih dionica. Prirodni teren obuhvata Južnih arkada pada od sjevera prema jugu uz Aleju Hermana Bolléa i od zapada prema istoku uz Bijeničku cestu. Budući zid i arkade, koje će razdvajati parcelu groblja Mirogoj od prometnih i javnih površina na jugu, bit će prostorna, vizualna i zvučna barijera groblja prema vanjskom prostoru. Njihova je svrha da se na rubnom području groblja stvori oaza mira i da se smisleno dovrši južna granica groblja”, rekao je Hržić.

Hržić kaže kako su nove arkade gradbeni kontinuitet na stare arkade. Objašnjava da stare arkade imaju inicijalnu ulogu u oblikovanju novih, bez obzira na to što se radi o novom, suvremenom izrazu i obuhvatom većem projektu od starih. “Konačni cilj je skladna cjelina koja služi svojoj svrsi i čiji elementi teku u kontinuitetu. Nova arhitektura započinje svoj put podcrtavajući postojeću, ali daljnjim razvijanjem otkriva i vlastiti autentični identitet. S obzirom na kontinuirani pad terena, nove arkade mijenjaju visinu u odnosu na cestu te njihova visina varira od 8,5 do 15 metara. U kontaktnoj zoni usklađuju se s postamentom starih arkada. Suodnos starih i novih arkada je važan. U novima se referiraju povijesno korišteni materijali, poima se modulacija i komponiranje volumena.”

Cijelom dužinom novih arkada predviđene su nove grobnice i mjesta za odlaganje urni. Sveukupno su planirana 3902 nova grobna mjesta. Sve će grobnice i kolumbarijske niše izgledati onako kako su projektirane, što znači da neće biti individualnih odstupanja. “Osnovna je svrha novih arkada značajnije povećanje grobnih mjesta za grad. Arhitektonska kompozicija prati pad terena i svojim se volumenom uklapa u postojeću geometriju terena preko stuba, pješačkih staza, deniveliranih atrija, pristupnih paviljona i kolumbarijskih zidova”, rekao je Hržić.

Hržić kaže da će izgradnja novih arkada trajati pet do šest godina. “Postoji etapni plan gradnje s obzirom na njihov opseg i složenost. Projekt uređenja projektiran je u zasebne dionice radova. Aspekt krajobraznog uređenja prostora imat će značajnu ulogu. Zelene površine sa sustavom staza, odnosno njihovo prožimanje s arhitekturom, bit će predmet izvedbene pažnje, kao i detalji urbane opreme.”

Hržić kaže da  projekt i za njega osobno ima veliki značaj. “Znači mi mnogo, i profesionalno, iskreno i osobno. U Zagrebu, Mirogoj je vrlo važna odrednica i mjesto. Grad se ponosi svojim grobljem i njegov značaj je utkan u njega. Groblje je izuzetno lijepo i očuvano u svom konceptualnom stremljenju koje je odražavalo ambiciju svog vremena. I za Krematorij i za suvremeno proširenje poteza arkada na jugu, sprovedeni su natječaji koje sam dobio s kolegama Krznarićem i Manceom. Oba ova projekta za mene su značila važnu etapu u mom arhitektonskom djelovanju i oboma sam posvetio maksimalan projektantski angažman”, zaključio je Hržić.

Komentiraj