Novi zakon o državnom inspektoratu u javnoj raspravi

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uputilo je u javnu raspravu prijedlog novog zakona o državnom inspektoratu kojim bi se u cilju učinkovitijeg djelovanja trebali objediniti inspekcijski poslovi jer su dosad uočeni nedostaci u radu službi na suzbijanju nezakonitosti.

U prijedlogu, koji je u javnoj raspravi do 13. listopada, stoji da je nužno donijeti novi zakon o državnom inspektoratu kojim će se urediti inspekcijski poslovi iz djelokruga inspektorata.

Naime, navodi se da je državni inspektorat zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave preuzeo inspekcijske poslove iz djelokruga ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatim rada i mirovinskog sustava, turizma, ministarstva zaštite okoliša i energetike, onog zdravstva, zatim poljoprivrede, dio poslova iz djelokruga ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kao i onog financija.

Preuzeti inspekcijski poslovi uređeni su zakonom o inspekcijama u gospodarstvu, o turističkoj inspekciji, o Inspektoratu rada, zatim o carinskoj službi, zakonom o sanitarnoj inspekciji, kao i drugim zakonima kojima je uređeno pojedino upravno područje i obavljanje inspekcijskih poslova u tom području.

“U razdoblju od donošenja navedenih zakona, pokazali su se određeni nedostaci u djelovanju inspekcijskih službi na otkrivanju i suzbijanju nezakonitosti u ponašanju gospodarskih subjekata a koji su uvjetovani podjelama nadležnosti u obavljanju inspekcijskih poslova koje uređuju navedeni zakoni”, ocjenjuje se u prijedlogu zakona.

Iz Ministarstva ističu da se ovim prijedlogom zakona objedinjavaju inspekcijski poslovi nad primjenom propisa kojima se uređuju obavljanje djelatnosti trgovine, ugostiteljske djelatnosti, pružanja usluga u turizmu, te drugih uslužnih djelatnosti, a koje djelatnosti su opterećene inspekcijskih nadzorima.

“Donošenjem ovog zakona postaviti će se pravni okvir za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova koji su preuzeti u djelokrug državnog inspektorata. Objedinjavanjem inspekcijskih poslova u području trgovine, usluga, neregistriranog obavljanja djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne pristojbe, dovesti će do učinkovitije provedbe propisa u navedenim upravnim područjima te unaprijediti pravnu sigurnost nadziranih osoba.  Predloženim se objedinjavaju ovi poslovi u okviru radnih mjesta turističkih inspektora i tržišnih inspektora”, pojašnjava se.

Isto tako, napominje se da u području nadzora propisa o hrani i hrani za životinje, službene kontrole provode inspekcije ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva zdravstva. S obzirom da nadležne inspekcije moraju osigurati odgovarajuće postupke koordinacije i učinkovitu provedbu službenih kontrola, kažu iz ministarstva, predlaže se objedinjavanje navedenih inspekcija unutar državnog inspektorata u cilju učinkovitije organizacije, planiranja i provedbe službenih kontrola hrane i hrane za životinje.

Ujedno, navodi se, u području sigurnosti proizvoda kroz djelokrug tržišne inspekcije i sanitarne inspekcije objediniti će se unutar istog tijela provedba propisa o sigurnosti potrošačkih proizvoda stavljenih na hrvatsko tržište.

“U području službenih kontrola hrane i hrane za životinje, nadzora sigurnosti potrošačkih neprehrambenih proizvoda, zaštite ekonomskih interesa potrošača, postaviti će se pravni okvir za učinkovitiju organizaciju, planiranje i provedbu kontrola s ciljem jačanja zaštite zdravlja, sigurnosti te ekonomskih interesa potrošača u Republici Hrvatskoj”, stoji u obrazloženju predloženog zakona.

Također, iz ministarstva poručuju da će se u upravnom području gradnje ojačati nadzor zakonitosti gradnje i uporabe građevina te provedba stručnih nadzora gradnje, održavanja i uporabe građevina kroz objedinjavanje unutar istog tijela građevinske inspekcije i drugih inspekcija koje u okviru uvjeta utvrđenih građevinskom dozvolom kontroliraju ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima.

Stupanjem na snagu novog zakona o državnom inspektoratu prestali bi važiti raniji zakon o državnom inspektoratu, Zakon o inspekcijama u gospodarstvu, Zakon o Inspektoratu rada,  Zakon o turističkoj inspekciji i  Zakon o sanitarnoj inspekciji.

Komentiraj