Novi EU projekt vrijedan 3 milijuna kuna: “Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike”

Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“ dobio je europski projekt pod nazivom „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ (UP.02.2.2.12_ Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije). Projekt je vrijedan 3.020.098,48 kuna, a financira ga u stopostotnom iznosu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Provodit će se iduće dvije godine s početkom od 1. srpnja 2021. godine do 1.srpnja 2023. godine. Cilj projekta je pružiti izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja za 5 osoba s problemom ovisnosti, 50 osoba s problemima ovisnosti dobit će izvanistitucionalnu uslugu pomaganja, savjetovanja i psihosocijalne podrške, ojačat će se kapaciteti i znanja 15 stručnjaka koji rade s ovisnicima u svrhu unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga te osvijestiti javnost o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici.

Aktivnostima ovog projekta bit će obuhvaćen sjever i jug Hrvatske kroz djelovanje u dva centra _ u Zagrebu i Splitu. Kroz projekt će se osigurati izmještaj korisnika iz Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u stambenu zajednicu. Dio postojećih korisnika smještaja izmjestit će se iz institucijskog oblika skrbi i pružit će im se usluga organiziranog stanovanja, uključujući i usluge psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja. Budući da je prijelaz korisnika s institucijske skrbi na život u zajednici složen proces koji zahtijeva angažman samih ovisnika, bliže okoline, a posebno stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom, u okviru projekta će se održati edukativne aktivnosti za stručnjake kako bi se dodatno unaprijedili njihovi kapaciteti i znanja.

Ostanak u zajednici korisnicima ujedno daje mogućnost zapošljavanja i dodatnog obrazovanja, što ne bi mogli ostvariti ako se nalaze u institucijama. Prema podacima bivšeg Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, na području RH prisutno je 8 terapijskih zajednica s 32 terapijske kuće koje pružaju institucionalni tretman i psihosocijalnu rehabilitaciju ovisnicima o drogama.

Kako bi se smanjio recidiv među korisnicima koji su nekada bili korisnici institucionalnih usluga i prevenirala institucionalizacija ovisnika potrebno je razvijati pružanje socijalnih usluga u izvaninstitucionalnim uvjetima, što će se osigurati kroz novi projekt Zajednice Susret.
Projektne aktivnosti osigurat će im usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja, kako bi se spriječila njihova ponovna institucionalizacija i osigurala veća dostupnost socijalnih usluga koje se pružaju u zajednici. Opremit će se i adaptirati prostor gdje će se pružati usluge psihosocijalne podrške i savjetovanja.

U sklopu projekta provest će se i javna kampanja s ciljem osvještavanja šire javnosti o potrebama razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Iako se hrvatski sustav pružanja socijalnih usluga u velikoj mjeri oslanja na pružanje socijalnih usluga u institucijama, sve je veća potreba za deinstitucionalizacijom, prevencijom institucionalizacije i pružanjem socijalnih usluga u zajednici. Deinstitucionalizacijom socijalnih usluga omogućuje se smanjivanje broja ulazaka u institucije, povećanje broja izlazaka iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, a istovremeno se širi mreža različitih socijalnih usluga, s naglaskom na programe prevencije institucionalizacije. Također, cilj je
u zajednici stvoriti uvjete za integraciju i rehabilitaciju, čime se dodatno razvijaju izvaninstitucionalni oblici pružanja socijalnih usluga.

Komentiraj