Pixabay

NOVA STUDIJA O NAJČEŠĆIM BOLESTIMA I OZLJEDAMA Živimo duže, ali bolesniji

Ljudi u svijetu žive duže, ali ne u zdravlju nego u bolesti, pokazuje studija o najčešćim bolestima i ozljedama u 188 država.

Opće zdravlje zadnjih se deset godina unaprijedilo diljem svijeta zahvaljujući velikom napretku u borbi sa zaraznim bolestima i malarijom i postignućima u borbi protiv bolesti majke i djeteta.

Očekivani životni vijek sve je dulji, ali se nisu znatno produljile godine života u zdravlju, što znači da ljudi zapravo žive dulje s kroničnim bolestima i invalidnostima, navodi se u analizi objavljenoj u časopisu Lancet.

  • “Svijet je jako napredovao kad je zdravlje u pitanju, ali sada je potrebno napredovati u prevenciji i liječenju glavnih uzroka bolesti i invalidnosti”, rekao je Theo Vos, profesor na sveučilištu u Washingtonu koji je glavni autor studije.

Globalni očekivani životni vijek za oba spola se sa 65,3 godine 1990. produljio na 71,5 godina 2013.

Očekivane godine života u zdravlju rasle su sporije, pa su tako 1990. one bile 56,9 godina, a 2013. 62,3 godine.

Ukupno, najkraći očekivani životni vijek je u Lesotu, samo 42 godine. Na drugoj strani je Japan, gdje je očekivani životni vijek 83 godine, od toga u zdravlju 73 godine.

Nakon Japana, dugo i zdravo živi se i u Singapuru, Andori, na Islandu i na Cipru, u Izraelu, Francuskoj, Italiji, Južnoj Koreji i Kanadi.

Komentiraj