facebook.com

NOVA PRAVILA ZA BOLJU ZAŠTITU POTROŠAČA Operatori mobilne telefonije moraju otključavati uređaje a bonovi će trajati 90 dana

[quote_box_center]

  • Najvažnije se izmjene odnose na obvezu jasnoće uvjeta ugovora i cijene usluge, probno razdoblje za usluge u mobilnim mrežama, minimalno trajanje bona, otključavanje mobilnih uređaja za vrijeme trajanja ugovorne obveze te postupak prijenosa broja

[/quote_box_center]

Operatori mobilne telefonije u Hrvatskoj, telekom tvrtke Hrvatski telekom (HT), Vipnet i Tele2 Hrvatska, upoznati su i poštivat će odredbe iz dva pravilnika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) koji stupaju na snagu s 1. svibnjem, a imaju za cilj bolju zaštitu potrošača u segmentu korištenja elektroničkih komunikacija odnosno usluga u mobilnim mrežama, pogotovo trajanja bonova, prijenosa broja i produljenja probnog razdoblja uporabe usluga.

Iz sve tri tvrtke-operatora mobilne telefonije Hini su srijedu potvrdili da su spremni za provođenje tih novih pravila i regulative HAKOM-a od 1. svibnja, a riječ je o izmjenjenom Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te novom Pravilniku o prenosivosti broja koje je HAKOM donio u veljači ove godine i koji jasnije i detaljnije nego do sada reguliraju prava i obveze korisnika i operatora u elektroničkim komunikacijama.

Veća jasnoća uvjeta ugovora i cijene usluge, dulje trajanje bona i otključavanje uređaja

Najvažnije se izmjene odnose na obvezu jasnoće uvjeta ugovora i cijene usluge, probno razdoblje za usluge u mobilnim mrežama, minimalno trajanje bona, otključavanje mobilnih uređaja za vrijeme trajanja ugovorne obveze te postupak prijenosa broja.

Tako će operatori od 1. svibnja na zahtjevu kojeg potpisuje korisnik morati navesti osnovnu cijenu i sve naknade koje se podmiruju tijekom mjeseca, čime korisnik unaprijed može znati koliki mu je mjesečni fiksni trošak usluge. Propisana je i obveza da trajanje računa unaprijed plaćene usluge nakon nadoplate bonom bilo kojeg iznosa mora vrijediti najmanje tri mjeseca od nadoplate odnosno 90 dana i to bez obzira na iznose bona.

S obzirom na neusklađenost potrebnog vremena za prijenos broja od tri dana i otključavanja uređaja od 15 dana, HAKOM je propisao da svaki korisnik koji ima ugovornu obvezu može u bilo kojem trenutku tražiti od svog operatora otključavanje uređaja, a novost u pravima korisnika je i produljenje probnog razdoblje uporabe usluga u mrežama pokretnih komunikacija s dva na pet dana.

HT, Vipnet i Tele2 o primjeni novih pravila

Naglašavajući da će kao i dosad poštivati odluke nadležnog regulatornog tijela, iz HT-a su na upit o primjeni novih pravila odgovorili da će “valjanost postojećih bonova koja je trenutno manja od 90 dana uskladiti s novim pravilima, a kako je propisano i da su od 1. svibnja operatori obvezni besplatno omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama na zahtjev korisnika, bez naknade u roku od 15 dana i to ćemo im omogućiti”.

Naglašavaju pak da neće biti promjena vezanih uz primjenu pravilnika kada su u pitanju plaćene opcije/tarife HT-a koje imaju određeno vrijeme valjanosti (primjerice jedan dan, sedam dana, 30 dana).

Iz Vipneta su tim povodom kratko istaknuli da će “zadana zakonska regulativa biti ispunjena s traženim datumom”, kao i da “nude mogućnost nadoplate bonovima prilagođene različitim potrebama korisnika te korisnici mogu birati između različitih raspona cijena i trajanja bonova”.

Ništa dulji u odgovoru na to pitanje nisu bili ni iz Tele2 Hrvatska, kazavši samo da će “u svakom slučaju postupiti u skladu sa novim pravilima o obaveznom trajanju bonova za mobilne usluge od minimalno 90 dana te da u ovom trenutku rade na usklađivanju s novim pravilima o čemu će pravovremeno obavijestiti Tele2 korisnike bonova za mobilne usluge”.

Komentiraj

Source:D.V./HINA