Nova glavna skupština dioničara Uljanika sazvana za 16. listopada

HINA/ Daniel SPONZA

Uprava Uljanika sazvala je za 16. listopada glavnu skupštinu dioničara, nakon što 31. kolovoza skupština nije održana zbog nedostatka kvoruma, a na skupštini će se odlučivati o pokriću gubitaka i izmjeni ranije odluke o povećanju temeljnog kapitala.

Uprava Uljanika d.d. poziva dioničare na skupštinu, na kojoj će razmotriti izvješće Nadzornog odbora o vođenju poslova kompanije u 2017. i stav o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala, te izvješće Uprave o stanju i poslovanju kompanije u 2017.

Između ostaloga, dioničari bi trebali donijeti odluku o pokriću i prijenosu gubitaka. Lani je Uljanik d.d. završio poslovanje s gubitkom od 1,25 milijardi kuna.

Predlaže se da se taj gubitak pokrije s 33,96 milijuna kuna iz ostalih rezervi, s 216,56 milijuna kuna iz kapitalnih rezervi, dok bi ostatak od gotovo 996 milijuna kuna ostao nepokriven i prenesen u iduću godinu.

Konsolidirani gubitak Uljanik grupe u 2017. iznosio je 1,82 milijardi kuna.

Uz odluku o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za poslovnu 2017., dioničarima se predlaže da se za nove članove NO izaberu Slobodan Kapor, Nenad Kapuralin, Ivica Mikelić, Ivan Radešić i Saša Španić.

Krajem kolovoza članica NO Renata Kašnjar Putar dala je ostavku na članstvo u NO, koja će stupiti na snagu s odlukom skupštine dioničara.

Početkom rujna, pak, na svojoj je sjednici Nadzorni odbor zaprimio kandidature za članove novog Nadzornog odbora koje su podnesene na inicijativu sindikata i radnika.

Nakon detaljnog proučavanja pristiglih kandidatura sa životopisima dvanaest potencijalnih kandidata, temeljem navoda o njihovim stručnim znanjima i vještinama, glavnoj skupštini se predlaže odluka o izboru pet članova NO.

Nagrade članovima NO-a

Predložena je i odluka da se nagradi rad članova Nadzornog odbora, i to predsjednika u mjesečnom iznosu u visini prosječne neto plaće u Hrvatskoj u prethodnom mjesecu, a članove u visini 75 posto.

Također, predlaže se i izmjena odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, donesena u veljači ove godine.

Naime, 16. veljače skupština je donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala od 180 do najviše 302,22 milijuna kuna, ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Pravno tehnička provedba te odluke ovisna je o usvajanju i početku provedbe programa restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta.

Kako provedba programa restrukturiranja još nije započela, produžava se valjanost te odluke najkasnije do 16. veljače 2019.

Komentiraj