Tomislav Čuveljak

Nogomet na platnu – trivijalna tema koja je ipak ostavila traga

Dvadeset i pet radova sedamnaest hrvatskih slikara na temu nogometa bit će tijekom mjesec dana predstavljeno u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. To je prva izložba kojom je pregledno prikazano koliko se slikara time bavilo i kada su te slike nastajale

Slikar Julije Knifer zasigurno je bio najpoznatiji ljubitelj nogometa među hrvatskim slikarima, ali on se temi nogometa nije mogao posvetiti sve i da je htio jer je najveći dio stvaralačkog vijeka uporno slikao samo varijacije na oblik meandra. Ipak, postoje brojni autori u hrvatskom slikarstvu koje je jedna naizgled trivijalna tema do te mjere zaokupila da su u svom opusu ostavili vrijedna djela koja su ovoj igri makar privremeno dala umjetničku auru. Dvadeset i pet radova sedamnaest hrvatskih slikara, od Ljube Babića (1890.-1974.) do Grgura Akrapa (1988.) na temu nogometa bit će sljedećih mjesec dana predstavljeno u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik…

Pročitajte više u novom broju Nacionala…

Komentiraj