NIKICA VALENTIĆ U NEDAĆAMA Bez imovine za stečajnu masu

Nacional

Stečajni upravitelj Niva nekretnine d.o.o, tvrtke u sklopu Nive d.d. koju je vodio bivši hrvatski premijer Nikica Valentić, podnio je izvješće u kojem se navodi kako je ta tvrtka u blokadi 445 dana zbog duga od oko 340.000 kuna te da nema nikakvu imovinu koja bi ušla u stečajnu masu.

U izvješću se predlaže da nadležni Trgovački sud pozove zainteresirane za pokretanje stečajnog postupka da u zakonskom roku uplate predujam za namirenje troškova prethodnog i otvorenog postupka. Ne odazovu li se osobe koje imaju taj pravni interes, sudu se predlaže donošenje rješenja o istovremenom otvaranju i zaključenju stečajnog postupka.

Izvješće stečajnog upravitelja uslijedilo je nakon što je Trgovački sud u Osijeku sredinom siječnja donio rješenje o otvaranju prethodnog stečajnog postupka nad Niva nekretninama d.o.o i to prema prijedlogu direktora Niva nekretnine d.o.o Vjekoslava Pavkovića.

Kao stečajni razlog navedene su neizvršene osnove za plaćanje te tvrtke u razdoblju duljem od 60 dana, ali iznos duga nije bio naveden.

Niva nekretnine osnovana je 2010. s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna, a kao jedini osnivač naveden je Niva inženjering, tvrtka u sklopu holdinga Niva d.d. Pokretanje stečaja Niva nekretnine d.o.o uslijedilo je nakon sudskog oglasa u listopadu prošle godine kojim su se pozivali vjerovnici Nive d.d. da u roku od 45 dana predlože otvaranje stečajnog postupka te tvrtke s evidentiranim dugom od oko 1,35 milijuna kuna.

Tvrtka je registrirana kao dioničko društvo za upravljanje holding društvima bila je osnovana 1995., sjedište je u zagrebačkoj Gradišćanskoj ulici, a temeljni kapital joj je 120.000 kuna. Prema računu dobiti i gubitka za 2016. predanog Fini, ta je tvrtka imala više od 36 milijuna kuna gubitka. Kako se navodilo u konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju, ovisna društva o Nivi d.d. su Niva inženjering u stečaju, Črnomerec centar u predstečaju, Niva nekretnine, SK-735 i Niva Servis, s time da su udjeli u društvu SK-735 i Črnomerec centar prodani u lipnju, odnosno travnju pretprošle godine.

Kako se, pak, navodi u izvješću stečajnog upravitelja, Niva nekretnine imaju potraživanja od dužnika, ovisnih ili povezanih tvrtki Niva d.d., Niva inžinjering i Niva konzalting u ukupnom iznosu od 8, 3 milijuna kuna. Većina tražbina nije utvrđena jer nije bila ni prijavljena u stečajnom ili predstečajnom postupku tih tvrtki registriranih na istoj adresi u zagrebačkoj Gradišćanskoj ulici. Stečajni upravitelj ističe kako te tražbine prema tvrtkama u sklopu Nive d.d. nisu osigurane nikakvim založnim pravima te ih smatra nenaplativim.

Bivši hrvatski premijer Nikica Valentić bio je direktor i predsjednik uprave Nive d.d.od 1997. do 2011. a krajem 2015. postao je član i predsjednik Nadzornog odbora.

Komentiraj