NEMIRI&NESANICE: Krivo, biskupe Košiću: nisu (obespravljeni) muslimani u BiH krivi za probleme katolika

Ako vjerske zajednice ne mogu zaustaviti krive političke projekte, barem bi bilo dovoljno da ne produbljuju nepovjerenje i dodatno ne polariziraju društvo

U četvrtak 8. rujna otvoreni su prekrasna džamija i Islamski centar u Sisku. Reis-ul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović je kazao da takvi događaji ‘’bude u nama nadu da vjera ima svoje putove do srca ljudi, da je naše bratstvo moguće usprkos svim silama koje ga napadaju’’. Naglasio je da najveći izazov treba biti širenje ljubavi i mira među ljudima te da se ne smije dopustiti da nesreće to obeshrabre. Docirajući muslimanima i naglašavajući tko su u Sisku i Hrvatskoj većina – Hrvati katolici – sisački biskup Vlado Košić u svom je govoru rekao nešto što je u potpunosti neprihvatljivo jer je promašeno i nepristojno pak traži reakciju: ‘’Kao što muslimani u većinski katoličkoj Hrvatskoj imaju sva vjerska i nacionalna prava, tako želimo da i katolici u Bosni i Hercegovini gdje su autohtona manjina u odnosu na muslimane imaju sva ta ista prava te žive u ravnopravnosti i zajedništvu s pripadnicima većine’’.

Krivo, biskupe Košiću: za postojeće probleme katolika (i ostalih Hrvata) u BiH ne smije se ispostaviti faktura reisu Kavazoviću! Još se, slikovito rečeno, nije osušila tinta kolege Borisa Pavelića koji je za Nacional obavio vrijedan razgovor s reisom Kavazovićem, a već se duhovnom vođi bosansko-hercegovačkim muslimanima, i to na svečanosti otvaranja džamije, podmeće. Kavazović je, valja podsjetiti, rekao da je sit ucjenjivačke politike, jer politika blokada i stalnog podrivanja države nisu način da se stvori atmosfera povjerenja koja će ohrabriti političare da krenu putem kompromisa.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kazao je, već godinama trpi od takve politike i njenih protagonista. ‘’Nije nam padalo na pamet da vršimo pritisak na političare i da bilo čime uvjetujemo kada su dvije tradicionalne crkve u Bosni i Hercegovini potpisivale ugovore s državom. Onda je na red došao naš ugovor s državom Bosnom i Hercegovinom, nakon čega se, pod izmišljenim optužbama kako nam se daje nešto što nije dano drugim vjerskim zajednicama, potpisivanje tog ugovora blokira. Svi oni koji bez razloga na ovaj način diskriminiraju muslimane u Bosni i Hercegovini i pripadnike Islamske zajednice, dok ih optužuju za dominaciju i formiranje nekakve ‘islamske države’, znaju da u ugovoru IZ-a s državom nema ništa što nema s druge dvije tradicionalne crkve, osim nekih posebnosti muslimanskog vjerskog učenja i prakse koje nema u učenju kršćana odnosno hrišćana. A onda ti isti traže da im se da mogućnost ne samo zaštite vitalnih nacionalnih interesa nego mogućnost da nastave s takvom politikom blokada i potkopavanja države’’.

Nisam ovo citirao tek tako, da održim bukvicu nepromišljenom i, nažalost često, zlonamjernom katoličkom biskupu iz Siska (zar može biti dobronamjeran, na primjer, njegov svojedobni biskupski angažman da se ustaški pozdrav ‘’Za dom – Spremni!’’ uvede našim oružanim snagama?!). Ne, ovo pišem da naglasim koliko je važno shvatiti reisa Kavazovića te da džamija u Sisku, i svaka druga, moraju biti mjesta susreta i dijaloga, ne samo čašćenja i hvale Boga/Allaha, a nikako podcjenjivanja, prebrojavanja ili uvjetovanja.

Božja ljubav na koju se pozivaju i kršćani i muslimani i starija braća Židovi, Abrahamova djeca, besplatna je. Ta ljubav, kao i ljudska i vjerska prava, naša su. Zbog toga, kao vjernik, teolog i novinar, moram istaknuti da IZ u BiH na potpisivanje ugovora s državom čeka od 2009. godine, kada je Predsjedništvu BiH uputila inicijativu da se takav sporazum potiše. Sporazumom bi, osim reguliranja pravnih i vjerskih pitanja, trebala biti riješena pitanja međusobnih odnosa dvaju autoriteta, ali i pitanja koja nisu obuhvaćena Zakonom o slobodi vjere u BiH, poput krivičnog procesuiranja vjerskih službenika ili prava na neradne dane pripadnika vjerske zajednice. Iz Islamske zajednice kažu da su, bez obzira na činjenicu da je sjedište u Sarajevu, željeli imati ravnopravan status kao i druge vjerske zajednice, što podrazumijeva potpis Predsjedništva BiH.

Treba, dakle, da bude pravde, regulirati i garancije slobode vjeroispovijesti za slobodno vrijeme za obavljanje iftara i sehura tijekom mjeseca posta, pravo na odsustvo s posla radi obavljanja hadža i odlaska petkom na džumu, obred kurbana, obrezivanje muške djece, obavljanje molitve, izbor prehrane, izbor odijevanja i izgleda…

Ima li pravo katolički biskup iz Siska prelaziti preko potrebe muslimana jer se tamo u BiH, političari, od onih u Predsjedništvu na niže ne dogovaraju, a sada u vremenu predizborne kampanje k tomu dodatno natežu i vrijeđaju? Ne, nema. Činjenica je da pojedini intelektualci u BiH godinama ističu da je problem Bosne i Hercegovine zapravo taj što su Bošnjaci većinski muslimani. Zašto bi to smetalo i katolicima u Hrvatskoj? Zašto bi dobrobit katolika u BiH trebala biti određena položajem muslimana u Hrvatskoj? Zar to nije nekršćanski, zar to nije diskriminatorno? Istina je ova: muslimani su mnogima sporni. Čak je Joe Biden za rata u BiH u američkom parlamentu izrekao riječi istine i časti – da bi se prema Bosni imao drukčiji odnos da nisu u pitanju muslimani.

Bitno je, želim postati eho reisa Kavazovića, naročito iz perspektive vjerskih zajednica, da učinimo sve kako se političke nesuglasice i previranja ne bi prenijeli i na vjerske zajednice i vjernike. Ako vjerske zajednice već ne mogu zaustaviti krive političke projekte, kazao je reis, barem bi bilo dovoljno za početak da ih ne podgrijavaju, da ne produbljuju nepovjerenje i dodatno ne polariziraju društvo.

Komentiraj