NEMIRI & NESANICE Podvala IKA-e pokazuje da je Kaptol nesiguran u ishod Stepinčeve kauze

Ovo neće ostati samo na likovanju katolika i na podmetanjima srpskih radikala. STEPINAC NE SMIJE BITI PRETVOREN U TEREN RATOVANJA. Ako ne može postati i biti znak dijaloga i most suradnje, neće i ne smije biti proglašen za sveca

 Čim sam pročitao hrvatsku verziju zajedničkog priopćenja Mješovite komisije hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka o Stepincu, objavljeno u četvrtak, 13. srpnja, po završetku šeste runde razgovora (održane u Domu Svete Marte u Vatikanu, u kojem obitava papa Franjo), shvatio sam da se nešto veliko valja iza brda i da katolička strana pokazuje očite znakove nervoze i nesigurnost u ishod Stepinčeve kauze. Naime, sada zaista sve ovisi samo o papinoj odluci. Pojasnit ću skandal koji je imao jake reperkusije u hrvatskim i srbijanskim medijima, a da čitatelji i zainteresirana javnost nisu shvatili što se zaista događa…

Komentiraj

Source:Drago Pilsel