Nema više mjere zabrane prilaska? Obiteljski nasilnici u zatvor! Osnivaju se i novi odjeli za podršku žrtvama

Ministarstvo pravosuđa i uprave ovog je ljeta počelo osnivati nove odjele za podršku žrtvama i svjedocima na svim županijskim sudovima, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i Općinskom sudu u Splitu. Trenutno je sedam odjela koji pružaju potporu žrtvama tijekom sudskog postupka i informiraju žrtve o njihovim pravima.

Iz Ministarstva najavljuju, piše Jutarnji list, da će se u narednom razdoblju osnovati još deset odjela. Ističu da djeluje Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela te da je 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu žrtvama i svjedocima kaznenih djela na raspolaganju besplatni telefon 116 006.

“U suradnji s Mrežom podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, koju čini 11 organizacija civilnog društva i koje djeluju u 17 županija, a koordinira ih Ženska soba, osigurana je dodatna potpora žrtvama i svjedocima. Mreža podrške se financira iz lutrijskih sredstava”, kažu u Ministarstvu pravosuđa.

S MUP-om su potpisali sporazum o suradnji na projektu uspostave sustava upućivanja žrtava na Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima. Policajci žrtvu obavještavaju o njezinim pravima i daju joj obrazac kojim daje pristanak da se njezini podaci dostave Udruzi putem sigurne mail adrese. Udruga, odnosno Nacionalni pozivni centar, proaktivno kontaktira žrtvu i provjerava je li joj potrebna pomoć ili podrška. Za rad Mreže i Nacionalnog centra dodijeljeno je 16,6 milijuna kuna.

Nema više zabrane prilaska žrtvama

Nakon nedavna dva slučaja brutalnog nasilja nad ženama u Gospiću i Novskoj, Ministarstvo pravosuđa priprema radikalan zaokret u sankcioniranju obiteljskog nasilja. Novi pristup u borbi protiv obiteljskog nasilja znači da će u svakoj situaciji koja upućuje na opasnost od ponavljanja djela, nasilnika sud morati poslati iza rešetaka.

“Ako postoji opasnost da će nasilnik ponoviti kazneno djelo, onda on predstavlja opasnost za žrtvu, ali i za društvo, stoga ne bi trebao biti na slobodi”, kažu u Ministarstvu pravosuđa. Prema tome, mjera opreza poput zabrane prilaska, koja se izriče kao zamjena za istražni zatvor, više se ne bi mogla izreći u slučajevima nasilničkog kaznenog djela, kada je osnova za izricanje opasnost od ponavljanja kaznenog djela.

U Ministarstvu najavljuju i specijalizaciju sudaca koji će donositi odluke u ovoj vrsti postupaka. Te bi se suce licenciralo na pet godina, a rad na tim predmetima posebno bi se pratio. Idući smjer izmjena koje su definirane u Ministarstvu odnosi se na revidiranje kazni u okviru Kaznenog zakona i u okviru Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, pri čemu će poseban naglasak biti na strožem sankcioniranju kršenja mjera. Četvrti smjer odnosi se na veću zaštitu žrtve, pri čemu će se obratiti pozornost i na anonimizaciju sudskih odluka.

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]