NASTAVAK PODRŠKE: Za suzbijanje životinjskih i biljnih bolesti određeno 165 milijuna eura

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Suzbijanje životinjskih i biljnih bolesti – Za 2017. određeno 165 milijuna eura

Komisija je donijela odluke kojima se za suzbijanje životinjskih bolesti i zoonoza te daljnju podršku programima nadzora nad biljnim nametnicima tijekom 2017. određuje gotovo 165 milijuna eura. Tim će se sredstvima nacionalnim tijelima u državama članicama olakšati prepoznavanje pojava zaraza koje mogu ozbiljno utjecati na zdravlje ljudi, gospodarstvo i trgovinu te njihovo suzbijanje.

U području zdravlja životinja dodijeljeno je 150 milijuna eura za potporu iskorjenjivanju, kontroliranju i nadziranju 131 programa, uključujući tuberkulozu goveda, bjesnoću, salmonelozu, transmisivne spongiformne encefalopatije i brucelozu goveda. Osim toga, za 2017. dodijeljeno je 9,5 milijuna eura za borbu protiv afričke svinjske kuge (povećanje od više od 2 milijuna eura u odnosu na 2016.).

U području zdravlja bilja EU je za 2017. odredio gotovo 14 milijuna eura za potporu programima nadzora nad 46 biljnih nametnika u 24 države članice, od čega je najveći dio namijenjen borbi protiv nametnika Xylella fastidiosa. Dodatne informacije o nacionalnim veterinarskim programima i programima nadzora dostupne su na internetu.

 

Komentiraj