Napoleon je bio simbol kraja Dubrovačke Republike, ukinuta je 1808. godine

Svoj procvat Dubrovačka Republika doživjela je u 16. stoljeću kada su Dubrovčani uspostavili trgovačke veze sa Turcima. Iako su Turcima plaćali danak, Dubrovčani su zadržali svoju slobodu, neovisnost i povlastice slobodne trgovine na cijelom području Osmanskog Carstva. Temelj gospodarstva Dubrovnika činila je posrednička trgovina i pomorstvo, ali i obrt i veleobrt. U 15. stoljeću organizirane su prve radionice za proizvodnju sukna, stakla i sapuna, a već u to vrijeme Dubrovnik je imao prosvjetne, socijalne, komunalne i gospodarske ustanove. U Dubrovniku se najviše poštivala sloboda o čemu svjedoči i zastava Libertas (lat. Sloboda).

Međutim, početkom 19. stoljeća za Dubrovnik, odnosno Dubrovačku Republiku nastupa mračno razdoblje i početak kraja jedne od najvećih pomorskih i tgovačkih sila tadašnjeg doba. Na sceni Europe pojavljuje se Napoleon koji je postao simbol kraja Dubrovačke Republike. Dubrovačka Republika – aristokratska srednjovjekovna država i pojam slobode, ukinuta je 31. siječnja 1808. godine.

Komentiraj