Najavljeni Dani arhitekata 5.5, posvećeni su temama strukovnih standarda i digitalne transformacije

U srijedu i četvrtak, 1. i 2. prosinca 2021. godine, u virtualnom će se obliku održati Dani arhitekata 5.5 / STRUKOVNI STANDARDI I DIGITALNA TRANSFORMACIJA USLUGA.

Skup u organizaciji Odbora za standardizaciju usluga i BIM HKA bit će posvećen temama strukovnih standarda i digitalne transformacije usluga sa ciljem popularizacije postojećih standarda i iniciranja izrade revizije standarda u skladu s pojavom novih strukovnih specijalizacija i aktualnom digitalnom transformacijom.

“Kroz proteklu godinu fokus Odbora za standardizaciju bio je istraživanje teme strukovnih standarda i standarda projektantskih usluga u Hrvatskoj i Europi, kao i utjecaja digitalne transformacije usluga na kvalitetu usluga. Standardi usluga u Hrvatskoj nisu obnavljani od 2013. godine, i pitanje je u kojoj ih se mjeri projektantski uredi danas pridržavaju”, navodi se u najavi.

Izlaganjima na skupu kroz primjere dobrih praksi propitivati će se mogućnosti unaprijeđenja kvalitete usluge kroz reviziju standarda usluga. Istaknuti će se benefiti uvođenja drugih oblika standarda i primjene već postojećih normi u poslovanju, kao i na koji način članovi komore mogu doprinijeti razvoju standarda. Kroz primjere predstaviti će se uloga zakonodavca u određivanju sadržaja neke usluge i istaknuti uloga strukovnih komora koje imaju mandate donositi razne strukovne standarde u svrhu poboljšanja kvalitete usluge, ali i zaštite svojih članova na tržištu.

Fokus teme digitalne transformacije usluga biti će Modeliranje informacija o građevinama ili Building Information Modelling (BIM), kao i potencijali i benefiti koje uvođenje BIM-a na interdisciplinarnoj razini donosi u poslovanju. Dosadašnja istraživanja tržišta potvrđuju slabu raširenost BIM-a u Hrvatskoj gdje se arhitekti i projektantske struke ističu s najvećim postotkom primjene ali ne i korištenjem punog potencijala BIM-a.

BIM se najčešće doživljava samo kao tehnologiju (kao 3D softver), a kroz izlaganja istaknuti će se ostale bitne komponente BIM koncepta – procesi i pravila/politike, kao i nužnost uključivanja građevinskih kompanija i investitora u implementaciju BIM koncepta u sve procese životnog ciklusa građevina.

U panel rasprave uključit će se prakticirajući arhitekti, predstavnici drugih strukovnih komora, zakonodavca i investitora. Kroz rasprave će se istaknuti prednosti interdisciplinarnog pristupa problematici standardizacije i digitalne transformacije usluga, ali isto tako dotaknuti ćemo se problema i izazova koje takve promjene sa sobom nose.

Komentiraj