Nadzorni odbor HRT-a uputio otvoreno pismo Oreškoviću: Ministarstvo kulture ide protiv zakona

Patrik Macek/PIXSELL

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije u ponedjeljak je poslao otvoreno pismo pismo tehničkom premijeru Tihomiru Oreškoviću, u kojem tvrdi da Ministarstvo kulture i tehnički ministar Zlatko Hasanbegović ide protiv zakona tražeći da Vlada ovoga tjedna produži mandat v.d.-u ravnatelja HRT-a na još šest mjeseci.

Otvoreno pismo Nadzornog odbora HRT-a:

“Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

Kao članovi Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, željeli bismo Vas obavijestiti o nekim pravnim činjenicama vezanim uz prijedlog Ministarstva kulture prema kojem bi Vlada Republike Hrvatske, koristeći ovlasti iz Zakona o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga rada Hrvatskoga sabora, trebala donijeti uredbu kojom bi se članak 19.a stavak 4. Zakona o HRT-u izmjenio na način da se riječi „šest mjeseci“ zamijene riječima „godinu dana“.

Ministarstvo kulture spomenuti je prijedlog uredbe već dva puta, u posve identičnom tekstu prijedloga, upućivalo u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, prvi puta u razdoblju 15. srpnja do 25. srpnja, a drugi puta u razdoblju 26. srpnja do 10. kolovoza 2016., očekujući valjda da će drugo savjetovanje proći bez iskazanih primjedbi zainteresirane javnosti, obzirom da je tijekom provođenja prvog savjetovanja o tom prijedlogu, bilo negativnih reakcija stručne i zainteresirane javnosti.

Čak ako ostavimo po strani upitne razloge zbog kojih se provode dva različita savjetovanja o istom tekstu prijedloga uredbe, moramo Vas upozoriti na neke pravne činjenice o kojima možda ovisi Vaša odluka hoćete li takav prijedlog uredbe uopće staviti na dnevni red Vlade Republike Hrvatske.

Rečenom Uredbom o izmjeni Zakona o HRT-u, čak i kada bi je Vlada donijela i kada bi stupila na snagu u tekstu kako je predložen na oba savjetovanja, ne bi se mogla derogirati odluka Hrvatskoga sabora kojom je sadašnji vršitelj dužnosti, Siniša Kovačić, imenovan na šestomjesečni mandat, zbog odredbe članka 88. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, koji određuje da uredbe donesene temeljem zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag, a najmanje bi se njima moglo mijenjati usvojene i pravosnažne odluke Hrvatskoga sabora.

To zapravo znači da bi Vlada Republike Hrvatske trebala donijeti još jednu uredbu temeljem zakonske ovlasti, kojom bi faktično izvršila imenovanje vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja na dodatni rok do imenovanja glavnog ravnatelja HRT-a prema odredbama Zakona o HRT-u.

Bez obzira na sve, obje uredbe prestale bi vrijediti 30. rujna 2016., po sili Ustava Republike Hrvatske, obzirom da prema odredbi članka 88. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, sve uredbe koje Vlada donese temeljem zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, dakle 30. rujna 2016.

Zbog kratkoće vremena u kojem bi takve uredbe Vlade bile primjenljive (svega 25 dana), njihovo donošenje ne bi opravdalo svrhu zbog koje je Hrvatski sabor rečenim Zakonom dao ovlast Vladi za donošenje uredbi temeljem zakonskih ovlasti, niti bi riješilo problem upravljanja HRT-om nakon 30. rujna 2016., pa se postavlja pitanje zbog koje svrhe bi se takve uredbe uopće trebale donositi.

S druge strane, HRT osim što je javna ustanova, istovremeno je i pravna osoba s javnim ovlastima za obavljanje poslova iz djelokruga državne uprave, a koje se ogledaju u ovlasti odlučivanja o visini iznosa mjesečne RTV pristojbe, davanja olakšica pojedinim kategorijama obveznika plaćanja pristojbe, prikupljanja tih pristojbi te izdavanja prekršajnih naloga, odnosno podnošenja optužnih prijedloga temeljem ovlasti koje su joj dane odredbama Zakona o HRT-u, te je samim time dio sustava državne uprave sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave i ima status ovlaštenog tužitelja iz članka 109. Prekršajnog zakona, pa se zbog svega toga na HRT primjenjuje onaj dio odredbe članka 88. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, koji priječi Vladu da uredbama uređuje pojedina pitanja iz nadležnosti Hrvatskoga sabora koja se odnose na djelokrug i način rada tijela državne uprave i drugih državnih tijela, zbog čega bi se donošenjem takve uredbe postupalo protivno odredbama Ustava Republike Hrvatske.

Također, želimo Vam skrenuti pozornost na činjenicu da se s danom stupanja na snagu odluke predsjednice Republike Hrvatske o raspisivanju izvanrednih parlamentarnih izbora, primjenjuje odredba članka 4. Zakona o postupku primopredaje vlasti, prema kojoj od dana raspisivanja izbora Vlada Republike Hrvatske ne smije donositi odluke o imenovanjima na dužnosti, uz iznimku imenovanja vršitelja dužnosti u slučajevima kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada tijela državne uprave ili drugih državnih tijela, kako je to propisano stavkom 2. istoga članka. Međutim, iako je HRT pravna osoba s javnim ovlastima te kao takva dio sustava državne uprave, istovremeno je riječ o pravnoj osobi za koju je Zakonom o HRT-u stavljeno u nadležnost Hrvatskom saboru da imenuje i razrješava njenog čelnika, a ne Vladi Republike Hrvatske, pa se na HRT ne bi mogla primjeniti niti odredba članka 4. stavka 2. Zakona o postupku primopredaje vlasti, a u svezi s odredbom članka 65. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave.

Zbog svega navedenog, Nadzorni odbor HRT-a pokrenuo je postupak postavljanja privremenog upravitelja pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, koji je u tijeku, te Vam predlažemo da Vlada Republike Hrvatske pričeka pravomoćni pravorijek sudbene vlasti o tom pitanju, kao i da se prethodno savjetujete s Uredom za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske o pitanjima ustavnosti i zakonitosti donošenja takve uredbe, prije nego što odlučite o rečenom prijedlogu Ministarstva kulture”, prenosi N1.

Komentiraj