NACIONAL DONOSI: POSLJEDNJI DANI U VLADI: Andrea Zlatar Violić i suradnici nezakonito sebi isplatili 152.000 kuna

Među ostalim, sadržaj revizorskog izvješća otkriva da su tijekom 2013. Andrea Zlatar Violić i po svemu sudeći njen zamjenik Berislav Šipuš, a možda i neki drugi njihovi bliski suradnici, kao predujam sami sebi isplatili više od 152.000 kuna za službena putovanja. O tomu se u izvješću pisalo na različitim mjestima i navelo da su u toj godini “podizana gotovinska sredstva korištenjem poslovne kreditne kartice, što nije evidentirano u okviru blagajničkog poslovanja.” U izvješću stoji da je podignuta gotovina evidentirana na računu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, bez priloženih knjigovodstvenih isprava o nastalim poslovnim promjenama, odnosno specifikaciji troškova. Službenu karticu Ministarstva kulture posjeduju samo ministrica Andrea Zlatar Violić i njezin zamjenik Berislav Šipuš.

[quote_box_center]

  • Nacional je jedini dobio uvid u kompletno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Ministarstva kulture za 2013.
  • Ministrica Andrea Zlatar Violić će, po svemu sudeći, morati napustiti Vladu

[/quote_box_center]

U protekle dvije godine sa službenih kartica podizan je novac u gotovini, što je zabranjeno i kazneno je djelo. U izvješću se navodi da službena kartica služi samo za pokrivanje troškova, što je propisano odredbama Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (Narodne novine 5/12, 128/12 i 24/14). Dakle, službena kartica ne služi za osobno beskamatno kreditiranje. Prema izvješću državne revizije, poslovne kreditne kartice nisu korištene u skladu s odredbom točke XI. navedene Odluke.

Takav način korištenja poslovnih kreditnih kartica utvrđen je i obavljenom revizijom za 2012. Dio podignute gotovine vraćen je u državni proračun tijekom 2013. obustavama iz plaće, a dio gotovine koji nije vraćen krajem 2013. je ostao evidentiran na računu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Državna revizija je utvrdila i uzimanje predujmova za putne naloge, koji su bili veći od kasnije priloženih računa za pokrivanje tih iznosa. Jednako kao što je gotovina “posuđena” sa službene kartice potpuno vraćena tek u lipnju 2014., kad je revizija ušla u Ministarstvo kulture, tako ni preveliki predujmovi za službena putovanja nisu vraćeni u propisanim rokovima. Prema nalazu revizije, potraživanja zaposlenih na kraju 2013. evidentirana su u iznosu od 152.024,00 kn i najvećim se dijelom odnose na potraživanja za isplaćene predujmove za službena putovanja u zemlji i inozemstvu koji nisu opravdani u primjerenom, odnosno propisanom zakonskom roku, koji za tuzemna službena putovanja iznosi tri dana, a za inozemna sedam dana.

DRŽAVNA REVIZIJA JE TAKOĐER UTVRDILA velike iznose računa pod stavkom “reprezentacije”, iako nije specificiran iznos sredstava niti je navedeno koga je ministrica častila i u koju svrhu. Ne postoje specificirani računi koji bi to pokrili, kako bi se ti troškovi mogli legalno proknjižiti i opravdati. Više upućenih svjedoka ispričalo je za Nacional da bi pažljivo čitanje tih računa otkrilo da ministrica nije štedjela u krugu svojih suradnika i prijatelja kad je riječ o večerama i druženjima uz veće količine buteljiranih pića. Neimenovani visoki izvori iz Ministarstva kulture su već 2013. tvrdili da će “jednog dana biti jako teško pravdati ministričine račune iz raznih restorana diljem države”.

20150323_153355 1
Nacional je dobio na uvid cjelokupan nalaz Državne revizije u kojem stoji da su djelatnici Ministarstva isplaćivali predujmove za službena putovanja Foto: Nacional

NA 13. STRANICI IZVJEŠĆA DRŽAVNE REVIZIJE navedeno je kako Ministarstvo kulture prihvaća nalaz o korištenju poslovnih kreditnih kartica te obrazlaže da svi korisnici poslovnih kreditnih kartica moraju napisati, ako ne ime osobe, onda ustanovu iz koje dolaze poslovni partneri i zbog čega je nastao trošak, što će biti uređeno Uputom o postupanju s računima za reprezentaciju. Drugim riječima, ta Uputa u to vrijeme u Ministarstvu kulture zapravo još nije postojala u traženoj formi. Možda nije ni napravljena da bi se upravo moglo ponašati na sporan način.

Uz to, Ministarstvo kulture navelo je da će u vezi obračuna putnih naloga proširiti postojeću Uputu o postupanju s putnim nalozima, u odnosu na mišljenje revizije. Dodatni element radi kojeg je mišljenje državne revizije u kategoriji “uvjetnog” jest i nalaz na stranici 19., po kojem su pojedine poslove iz djelokruga Ministarstva obavljali vanjski suradnici na temelju ugovora o djelu, što nije u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima. Navedeni poslovi obavljani su neprekidno u razdoblju dužem od jedne godine, dakle radilo se o poslovima trajnijeg karaktera. Uz to, nabava roba i usluga u ukupnoj vrijednosti 1.044.612,00 kn s porezom na dodanu vrijednost obavljena je izravno, bez provođenja propisanih postupaka javne nabave. Izravno su pribavljene usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u vrijednosti 659.421,00 kn te plin u vrijednosti 385.191,00 kn (točka 3. Nalaza o reviziji). U zaključnom mišljenju državne revizije stoji kako su “revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na računovodstveno poslovanje, rashode i postupke javne nabave, dijelom posljedica nezadovoljavajućeg funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola te su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja”.

U PONEDJELJAK UJUTRO NEIMENOVANI VISOKI IZVOR IZ VLADE neslužbeno je za Nacional potvrdio kako ministrica Andrea Zlatar Violić uopće nije svjesna teške situacije u kojoj se našla i kako uopće ne razmišlja da civilizirano i diskretno podnese ostavku, što joj je ponuđeno da učini do četvrtka – kada će je u protivnom smijeniti na sjednici Vlade – nego moli stranačke kolege i traži načine da ostane na ministarskoj funkciji. U ponedjeljak popodne ministrica je imala sastanak s potpredsjednicom Vlade Vesnom Pusić, s kojom je razgovarala o ostavci. Više izvora potvrdilo je za Nacional da će Andrea Zlatar Violić po svemu sudeći morati napustiti Vladu te da je tek pitanje u kakvoj formi će to biti učinjeno.

O njenom radu više puta se kritički diskutiralo i pisalo. Više izvora tvrdi da je ona i ranije morala otići zbog načina svog rada, ali i zbog nekih posve osobnih razloga zbog kojih ne može primjereno obavljati svoju dužnost, niti predstavljati Vladu u javnosti. Kako bilo, nepravilnosti otkrivene nalazom državne revizije nisu samo udarac ministrici i nekim njenim suradnicima, nego i premijeru Zoranu Milanoviću koji nastalu štetu može donekle sanirati isključivo ako Andrea Zlatar Violić napusti njegovu Vladu.

Komentiraj