“Na temelju rezultata testiranja, a ne stranačke pripadnosti”

hina

Niti u jednoj fazi natječajnog postupka prijema u državnu službu ne utvrđuje se stranačka pripadnost, a rang-lista kandidata utvrđuje se isključivo temeljem njihovih kompetencija, odnosno rezultata ostvarenih na testiranju i u intervjuu, odgovorila je Vlada na zastupničko pitanje SDP-ovog Siniše Hajdaša Dončića odlučuje li središnjica HDZ-a, odnosno županijske organizacije stranke na terenu, o tome tko će biti zaposlen u državnoj upravi.

SDP-ov zastupnik to je pitanje postavio na posljednjem “aktualcu” Hrvatskoga sabora pa, nezadovoljan usmenim odgovorom premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, tražio pisani odgovor Banskih dvora.

U odgovoru Dončiću, poslanom sa sjednice Vlade u četvrtak, stoji da se provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje obavezno putem testiranja i razgovora (intervjua) komisije s kandidatima.

Testiranje se provodi u dvije faze, a kandidat koji ne zadovolji u prvoj fazi ne može pristupiti daljnjem tijeku postupka te se na intervju poziva deset kandidata koji su postigli najbolje rezultate.

Nakon provedenog intervjua, navodi Vlada u odgovoru, komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku.

Ne utvrđuje se stranačka pripadnost kandidata

“Dakle, niti u jednoj fazi natječajnog postupka ne utvrđuje se stranačka pripadnost kandidata, dok se rang-lista istih utvrđuje isključivo temeljem njihovih kompetencija, odnosno rezultata ostvarenih na testiranju i intervjuu. Čelnik tijela donosi odluku o prijmu u državnu službu isključivo na temelju tako utvrđenih rezultata”, stoji u odgovoru Banskih dvora.

Osim toga, svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj (dokumentaciju o ispunjavanju formalnih uvjeta svih kandidata, testove, zapisnik intervjua, rang listu kandidata), osim rezultata psihološke procjene koja se odnosi na druge kandidate.

Vlada podsjeća da je za prošlu godinu bilo planirano zapošljavanje ukupno 2026 službenika na neodređeno vrijeme, od čega 1300 službenika s radnim iskustvom i 726 vježbenika, u što su uključena i radna mjesta u sustavu kontrole i korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

Budući da je od 2009. godine kontinuirano na snazi zabrana novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade, značajno je smanjen priljev novih službenika u odnosu na broj otišlih (klauzula 2 za 1, odnosno mogućnost zapošljavanja jednog službenika kada dva izađu iz državne službe), dodaje Vlada.

Stoga je, navodi se, radi efikasnijeg povlačenja sredstava iz fondova EU, izmjenama Zakona o državnim službenicima propisan brži i jednostavniji postupak zapošljavanja službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova.

Tijela na koja se odluka odnosi zadužena su zaposliti 676 službenika isključivo na poslovima u strukturi ESI fondova, a pritom se 85 posto sredstava za plaće tih službenika osigurava iz sredstava Europske unije.

Komentiraj