Na granici Kine i Vijetnama svi vlakovi prolaze automatiziranu dezinfekciju

Screenshot YouTube

Zbog pandemije  koronavirusa na granici Kine je uvedena temeljita vanjska dezinfekcija vlakova, tereta i vagona.

Vlakovi, koji prelaze granicu kineske Autonomna regije Guangxi i Vijetnama moraju proći kroz vanjski postavljeni sustav raspršivača dezinficijensa. Prilikom prolaska granice vlakovođa smanjuje brzinu i vlak prolazi uz automatski sustav raspršivača. Vlak se dezinficira sa svih strana, pa čak i odozdo.

Ovaj željeznički pravac spaja Kinu i južnoazijske zemlje te je uvedeni postupak dobro prihvaćen od strane svih logističkih tvrtki i prijevoznika.

Kontejneri često prelaze dug put, zastaju u lukama i skladištima, gdje postoji opasnost i od prijenosa zaraznih bolesti. Na ovaj način su riješeni brojni mogući problemi, koji mogu nastati prilikom istovara tereta.

Komentiraj