Na Banovini pregledano 37 414 oštećenih stambenih objekata

U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavlja se brzi pregled kuća oštećenih u potresima, do danas je prijavljeno 39 789 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 37 414, priopćeno je u nedjelju iz te županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 412, a zbog oštećenja 4 184.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled utvrđeno je za 3 675 objekata, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za njih 4 433.

Uporabljivo bez oštećenja je 695, uporabljivo bez ograničenja 7 268, a uporabljivo s preporukom o postupanju 16 747 objekata.

Komentiraj