U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u srijedu je održan sastanak predstavnika Ministarstva, sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeća Studentskoga centra (SC) u Zagrebu sa štrajkaškim odborom SC-a, na kojem su pojašnjena stajališta Ministarstva i istaknuto kako sanacijsko vijeće ne može prihvatiti ugovaranje novih materijalnih prava za djelatnike SC-a jer bi to bilo kontradiktorno činjenici da je SC još uvijek u sanaciji.

“Uvažavajući sindikalno pravo na kolektivno pregovaranje te činjenicu da je Studentski centar u postupku sanacije, sanacijski upravitelj, predstavnici sanacijskog vijeća i Ministarstva znanosti i obrazovanja pojasnili su pravnu poziciju Vlade i Ministarstva kao i mogućnosti postupanja u postupku sanacije utvrdivši kako su kolektivno pregovaranje kao i postupak mirenja neuspješno okončani, zbog čega je nastupio štrajk.

Nadalje, utvrđeno je kako sanacijsko vijeće nije moglo prihvatiti ugovaranje novih materijalnih prava jer bi isto bilo kontradiktorno činjenici da se ustanova još uvijek nalazi u sanaciji”,  priopćeno je iz Ministarstva.
Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja rekli su da je moguće sklapanje kolektivnog ugovora bez preuzimanja financijskih obveza sukladno ograničenjima utvrđenima Odlukom o sanaciji, prema kojoj obveze koje preuzimaju sanacijsko vijeće i upravitelj moraju biti u cilju sprječavanja budućih gubitaka u poslovanju Studentskoga centra, dodaje se u priopćenju.

 

Sindikalci za četvrtak najavili nastavak prosvjeda 

Predstavnici četiriju sindikata koji djeluju u zagrebačkom SC-u poslijepodne su najavili nastavak prosvjeda zaposlenika SC-a u su četvrtak ispred Vlade jer razgovor u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) vezano za potpisivanje kolektivnog ugovora, nije rezultirao dogovorom. Sindikalci traže potpisivanje već usuglašenog kolektivnog ugovora koji bi im zaštitio postojeća i osigurao neka nova prava.

Sanacijski upravitelj SC-a Mirko Bošnjak to ne želi učiniti, te podsjeća kako je SC u dugovima i postupku sanacije i ističe da su materijalna prava zaposlenika SC-a iznadprosječna.

Komentiraj