MOŽEMO: “Boras dezintegrira Sveučilište, onemogućuje rad FF-a i stvara nezabilježenu krizu, tražimo ostavku”

Politička platforma Možemo traži “trenutnu i neopozivu ostavku rektora Borasa i njegovog prorektorskog tima zbog institucionalnog nasilja Sveučilišta u Zagrebu nad Filozofskim fakultetom”, objavili su u priopćenju, a od “nove vlade očekuju da upotrijebi sve raspoložive mehanizme uprave i nadzora kako bi se nepravilnosti na Sveučilištu otklonile, a krivci pozvali na odgovornost”.

“Konsternirani smo najnovijim aktima institucionalnog nasilja Sveučilišta u Zagrebu nad Filozofskim fakultetom. Apsurdnima smatramo odluku o suspenziji dekanice Filozofskog fakulteta Vesne Vlahović-Štetić, kao i odluku o imenovanju za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Miljenka Šimprage koje je Senat Sveučilišta donio 14. srpnja”, kaže Možemo.

Možemo se slaže s ocjenom Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, da je suspenzija Vlahović-Štetić “pravno sporna”, baš kao i imenovanje Šimprage, “s obzirom da je izabran u znanstvenom području koje nije zastupljeno na Filozofskom fakultetu”.

Možemo tvrdi da “odluka koju je donio rektor Boras manipulira činjenicama iz Odluke Županijskog suda u Zagrebu i sadrži teške difamacije protiv dekanice Vlahović-Štetić”. Sjednica Senata “održana je elektronskim putem i bez mogućnosti rasprave”. Mišljenje nije mogla dati ni suspendirana dekanica, “u maniri najgorih montiranih postupaka”. “Tim činom je učinjen dosad najkrupniji korak u instrumentalizaciji Senata i nametanju samovolje rektora i Uprave Sveučilišta”.

“Zloupotreba položaja rektora Borasa ovim nedavnim aktima dosegnuli su novu dimenziju: akademski standardi su pregaženi, a koncept autonomije Sveučilišta sveden je na razinu apsurdnog paravana u kojoj se odriče odgovornost prema Sveučilištu, akademskoj zajednici, znanstveno-obrazovnim vlastima i društvu u cjelini”, tvrde iz Možemo.

“Senat Sveučilišta kao najviše sveučilišno tijelo instrumentaliziran je, a većina njegovih članova metodom pritisaka dovedena je u položaj ovisnosti o samovolji rektora i klijentelističkim obrascima suradnje koje je Uprava Sveučilišta nametnula. Pritom je nanesena golema šteta Filozofskom fakultetu. Rad njegovih nastavnika i studenata omalovažen je, odluke njegovih tijela obezvrijeđene. Ukupno djelovanje Filozofskog fakulteta u ovim okolnostima je praktično onemogućeno”.

“Ova zbivanja su dovela i do sve snažnijih gibanja u smjeru dezintegracije Sveučilišta. U situaciji kad su akademske vrijednosti obezvrijeđene, a upravljanje Sveučilištem svedeno na autoritarnu demonstraciju nadmoći takva će se kretanja samo ubrzati. Pridružujemo se zato zahtjevima za okončanjem ove nezabilježene krize upravljanja Sveučilištem na jedini preostali raspoloživi način: tražimo trenutnu i neopozivu ostavku rektora Borasa i njegovog prorektorskog tima”, priopćila je platforma Možemo.

Komentiraj