Patrik Macek/PIXSELL

Mostov ministar odobrio štetno poslovanje Narodnih novina s HNS-om

Nacional je dobio na uvid internu dokumentaciju iz Narodnih novina koja pokazuje da je Uprava tvrtke više puta upozoravala njena predsjednika Davora Čovića da reducira i propita suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom

Koncem proteklog tjedna Nacional je dobio na uvid internu dokumentaciju iz Narodnih novina, dioničkog društva u vlasništvu države, svojevrsnog monopolista koji tiska službeni list Republike Hrvatske, službene i druge obrasce, a bavi se i prodajnom djelatnošću, koja pokazuje da je Uprava te tvrtke još od sredine protekle godine više puta upozoravala njena predsjednika Davora Čovića da reducira i propita suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom. Članovi Uprave su već tada, na samom početku suradnje, prepoznali da se radi o štetnom i neisplativom poslu za Narodne novine te su upozoravali kako bi se spriječilo da tvrtka posluje s gubitkom.

Uvid u tu internu dokumentaciju Narodnih novina Nacionalu je omogućen jer je predsjednik Uprave Čović početkom srpnja od Mostova ministra gospodarstva Tomislava Panenića koji obnaša funkciju skupštine tog društva, dobio razrješnicu za 2015. Panenić mu je zapravo dao službenu potvrdu, odnosno odobrenje da su Čović i Uprava Narodnih novina dobro radili svoj posao.

IAKO SU 2015. NARODNE NOVINE poslovale s dobiti od 1,4 milijuna kuna, dokumenti u posjedu Nacionala pokazuju da su upravo te godine udareni temelji sporne suradnje te tvrtke s Hrvatskim nogometnim savezom. U okviru te suradnje Čovića se tereti da je inzistirao na povlačenju više spornih poteza, odobravao suspektne narudžbe robe i plaćanja, kao i da je neka od plaćanja radio bez potpisanih ugovora.

“Radi se o dvostrukim mjerilima ponašanja, kako samog Panenića, tako i Mosta u cijelosti. Dok je njihov saborski zastupnik Miro Bulj javno uzeo u zaštitu novinare Hrvatske televizije iz emisije ‘Vita jela, zelen bor’ koji su još koncem svibnja upozorili da se radi o višestruko sumnjivom poslu, pa su poslije zbog toga bili kritizirani, drugi član Mosta, njihov ministar gospodarstva Tomislav Panenić praktički je ‘amenovao’ takvo sporno poslovanje. A ni prošle godine, zapravo, nije bilo razloga da se odobri da je Čović dobro radio svoj posao”, kazao je za Nacional izvor iz Narodnih novina.

To otkriva i sadržaj interne poruke elektronske pošte od 14. srpnja koju je na pet adresa unutar Narodnih novina poslala Davorka Tomrlin, direktorica službe financijskih i računovodstvenih poslova Narodnih novina. Ona je u toj poruci, među ostalim, napisala da su Narodne novine u prošloj godini pozitivno poslovale samo zahvaljujući ukidanju rezervacija u iznosu od 5,4 milijuna kuna. Napisala je i to da je više faktora dovelo do toga da je tvrtka poslovala s neto gubitkom od 17,1 milijun kuna. Sadržaj dokumenata u posjedu Nacionala sugerira da se to moglo izbjeći da se opreznije pristupilo suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom. Nacional posjeduje sve ugovore o suradnji koji su potpisani između Narodnih novina i Hrvatskog nogometnog saveza te s njime povezanih tvrtki. Prvi je ugovor između Narodnih novina i Hrvatskog nogometnog saveza potpisan još 2. ožujka 2015.

  • U SURADNJI s HNS-om Čovića se tereti da je inzistirao na povlačenju više spornih poteza, odobravao suspektne narudžbe robe i plaćanja, kao i da je neka plaćanja radio bez potpisanih ugovora

Tim je ugovorom HNS dao Narodnim novinama pravo proizvodnje uredskog i potrošnog materijala iz svog asortimana, kao i pravo prodaje odnosno distribucije artikala sa znakom HNS-a i korištenje potpisa i fotografija igrača nogometne reprezentacije. Potpisom tog ugovora HNS je dao pravo kupnje i distribucije artikala koje proizvodi tvrtka Mosgen iz Hong Konga kao ovlaštenom distributeru tih proizvoda. Narodne novine su za prava iz tog ugovora platile HNS-u 30 tisuća kuna, a HNS-u je pripalo i dva posto od ukupno ostvarenog neto prometa od distribucije tih proizvoda. Ugovorom su se definirali i neki drugi manje važni tehnički detalji, kao i to da se HNS osigurao da će Narodnim novinama osigurati karte za utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Ugovor je sklopljen na godinu dana, a produžen je za dodatnu godinu dana 31. ožujka 2016.

VEĆ SE TADA MOGLO temeljito propitati što ta suradnja donosi Narodnim novinama. Još na sjednici Uprave Narodnih novina održanoj 26. kolovoza 2015., kojoj su prisustvovali tadašnji članovi Nikola Sila i Svebor Marion te njen savjetnik Anđelko Topolovec, konstatiralo se da pošiljka bilježnica s logotipom HNS-a kasni u odnosu na vrijeme prodaje, da je naručena količina prevelika u odnosu na prodaju i vrijeme isporuke, da je dotad prodano oko 20.000 bilježnica, da je u to vrijeme na skladištu bilo još 40.000 neprodanih primjeraka, ali i da je, iz njima neobičnih razloga, ipak naručeno dodatnih 100.000 bilježnica.

Na sjednici Uprave održanoj 22. rujna 2015., kojoj su prisustvovali Sila i Marion te predsjednik Čović, navedeno je da su “artikli HNS-a katastrofa, osobito prodaja i narudžba bilježnica sa znakom HNS-a, radi se o ukupnoj brojci od 163.000 komada, a do danas je prodano 38.000 (s time da je naručeno 160.000 a isporučeno 163.000), dok se i drugi artikli loše prodaju”. U zapisniku sa sjednice Uprave stoji da se na tom sastanku konstatiralo da je bila potrebna veća marketinška kampanja, ali i da “Čović navodi da se ne slaže s takvom konstatacijom, da je najveći kupac Školska knjiga, da artikli nisu zasad nuđeni većim kupcima jer nema dosta robe u zalihama, a da se u kampanju ne može ići prije nego dođe potrebna količina robe koja se može nuditi. Vezano uz problematiku prodaje artikala ističe potrebu za angažiranjem većeg broja zastupnika za prodaju robe, što je njegova vizija prodaje robe”. Nakon nešto više od mjesec dana, 3. studenoga 2015. članovi Uprave Sila i Marion sastali su se bez Čovića i konstatirali da im se puno toga u tvrtki zapravo radi iza leđa, a ponajprije vezano uz suradnju s HNS-om. U zapisniku sa sjednice stoji:

“Članovi uprave Sila i Marion konstatiraju da nisu upoznati s puno odluka, radnji i projekata u Društvu, osobito u domeni trgovačke djelatnosti, unatoč tome što je zakonom propisano da se odluke uprave u Društvu donose zajednički i unatoč tome što je na sastanku Uprave od 29. 7. 2015. odlučeno da se uvodi supotpisivanje članova Uprave na poslovnu dokumentaciju Društva, što je izostalo.

Konstatirali su da nisu upoznati sa sadašnjim opsegom projekta Hrvatskog nogometnog saveza, a da su u petak saznali za novu narudžbu predsjednika Uprave u vrijednosti približno 850.000 dolara koja obuhvaća novih 65 artikala, kao i za ulazak u neki projekt kupnje kamiona radi prodaje tih proizvoda, ulaska na aerodrome i suvenirnice, a o tome nije ništa odlučeno na upravi Društva.

ČLAN UPRAVE SILA istaknuo je da je već ranije na sastancima Uprave 26. kolovoza, 7. rujna. i 22. rujna 2015. ukazivao da je naručena količina bilježnica prevelika u odnosu na prodaju, da s proizvođačem HNS proizvoda treba dogovoriti smanjenje svih narudžbi (te je odlučeno da će smanjiti sve narudžbe za 50%), da je prodaja i narudžba HNS artikala loš projekt ali je, unatoč njegovu protivljenju, došlo do nove narudžbe. Suglasno su naveli da nisu upoznati zašto je prvi put roba naručena od tvrtke Mosgen, a drugi puta od tvrtke Map Grupa. Također, da su bez članova Uprave održavani redoviti sastanci komercijale na temu projekta HNS-a, zatim da članovi Uprave nisu obaviješteni o tim sastancima, novim projektima (kamion, dućani) i dopunskim asortimanom te odlukom predsjednika Uprave kojom je voditeljima toga projekta odredio Dinu Ercegović, voditeljicu ključnih kupaca i Gorana Šarčevića, terenskog komercijalista, čime se taj koncept razvio bez znanja Uprave.

Članovi Uprave ponovno su konstatirali da se ne radi o perspektivnom projektu koji je komercijalno prihvatljiv za Društvo: visoka je cijena artikala, to je sezonski asortiman, prvom narudžbom je naručeno i isporučeno robe za 3.000.000 kuna, od čega je prodano robe za svega 300.000 kuna, ponajprije u vrijeme školske sezone, tako da nije opravdana nova narudžba u situaciji kada je na zalihi od prve narudžbe ostalo robe u vrijednosti 2.700.000 kuna, pri čemu ističu da je polazni smisao projekta HNS artikala obuhvaćao manji broj proizvoda upravo školskog asortimana.”

Sila i Marion svoje su zamjerke ponovili i dva dana kasnije, kada su na sjednici Uprave prisustvovali i Čović i Topolovec. Sila je tada izjavio da se projekt financira previše unaprijed, da će doći do gubitka ako će se ići u daljnju prodaju putem posrednika, a da su i proizvodi komercijalno neprihvatljivi te se prodaju samo u kontinentalnoj Hrvatskoj. Čović mu je odgovorio da se premalo radilo na projektu, da je izostao marketing, a da treba znati da je Društvo dobilo brend s kojim treba ući i na aerodrome i prodaju putem mobilnog kamiona te da planira dodatni sastanak s Šukerom, kao i to da u projekt ulazi Nike. U zapisniku s tog sastanka nadalje stoji: “Sila odgovara da je to veliki rizik, iako je brand dobar, ali je rizik veći jer HNS određuje cijenu i asortiman, tako da cijeli rizik poslovanja stoji na Društvu. Predlaže prije svega napraviti aneks ugovoru ili novi, te analizu i procjenu dosadašnje isplativosti. Marion predlaže informaciju dati Nadzornom odboru Društva, čemu se Čović protivi”.

  • SABORSKI ZASTUPNIK Mosta Miro Bulj javno je zaštitio novinare HTV-a koji su prvi upozorili da se radi o višestruko sumnjivom poslu, a njihov ministar ‘amenovao’ je to sporno poslovanje

SPORNE SU SE AKTIVNOSTI unatoč svemu nastavile po starom. Na sjednici Uprave 18. siječnja 2016. Sila je naveo da je plaćena nova narudžba robe sa znakom HNS-a za koju narudžbu i plaćanje članovi Uprave nisu znali, a nije obnovljen ugovor s HNS-om. Sila je bio protiv daljnjih narudžbi i ponovo istaknuo da je potrebno izvršiti analizu cijena i zatražio da se napravi izvješće o stanju robe. Čović ga je i dalje ignorirao.

Nacional posjeduje i niz internih poruka elektronske pošte koje otkrivaju da se sporna roba plaćala i dobavljačima s kojima u vrijeme plaćanja nije bilo potpisanih ugovora, ili to osobe koje su izvršavale plaćanja nisu znale.

Izvor iz Narodnih novina za Nacional je o tomu izjavio i sljedeće: “Ugovori s HNS-om sklopljeni su bez znanja Uprave. O njemu se pregovaralo još 2014. Zanimljivo je da je u ime HNS-a o njemu pregovarao dobar prijatelj Davora Šukera Mario Perković, predstavnik tvrtke EuroArt. On se postavljao gotovo kao ključna osoba u tom projektu. U zgradi uprave Narodnih novina pokroviteljski je prisutnim članovima Uprave nakon nekoliko pokroviteljskih rečenica rekao da će se sastanak sada nastaviti u četiri oka s predsjednikom Uprave Čovićem. Praktički je ispratio članove Uprave Narodnih novina sa sastanka u njihovoj matičnoj zgradi.”

Isti izvor navodi da ne čudi da je Čović potom izbjegavao ostale kolege iz Uprave kada je ta suradnja bila u pitanju. “Uza sve sporno, Narodne novine su mimo bilo kakvih ugovora i znanja Uprave plaćale troškove prijevoza avionom te troškove ambalaže i pakiranja (45 tisuća dolara), što je tek kasnije dodatkom ugovoru stavljeno kao obaveza Narodnih novina. Zbog svih tih nepravilnosti Narodne novine napustio je dotadašnji direktor trgovačke djelatnosti Slavko Gazić, inače dobar Čovićev prijatelj. On je u poruci elektronske pošte Čoviću napisao da odlazi zbog projekta HNS-a, jer smatra da je to štetan ugovor za tvrtku i ne želi potpisivati takve ugovore i narudžbe. Taj mu je e-mail poslao u trenutku dok je Čović s Perkovićem letio u Hong Kong provjeriti kvalitetu robe. To je bilo tek jedno od putovanja vezanih uz HNS, u Hong Kong, a za koje su troškove snosile Narodne novine. Ali problem ni tu ne staje. Roba naručena za Euro 2016. kasnila je i stigla je tek 10. lipnja. Tada smo, među ostalim, u ponudi imali i debeli vuneni šal s oznakama HNS-a po cijeni od oko 140 kuna”, rekao je izvor iz Narodnih novina.

AFERA JE IZBILA u javnost koncem svibnja kada su novinari HRT-ove emisije “Vita jela, zelen bor” upozorili da Narodne novine posluju s gubitkom te da se među njihovim prodajnim asortimanom nalaze i jeftini kineski kišobrani neprimjereno visokih cijena. Slučaj je privukao dodatnu pozornost javnosti kada su novinari koji su radili na toj priči prijavili policiji da su zbog rada na toj temi primili prijetnje. Tada ih je u zaštitu uzeo saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.

“Evo zašto ekipi TV emisije ‘Vita jela, zelen bor’ prijete. Zato što traže odgovor, na pitanje kako je moguće da Narodne novine koje 64 godine posluju u plusu u prvom kvartalu ove godine imaju jedanaest milijuna kuna minusa. Jesu li tome uzrok milijunske narudžbe kišobrana iz Kine za Hrvatski nogometni savez koje plaćaju po nabavnoj cijeni preko sto kuna po komadu, dok u Hrvatskoj imamo domaćeg proizvođača kišobrana za četrdeset kuna… ovo je samo jedno pitanje u lancu brojnih rabota u Narodnim novinama”, objavio je Bulj na svom Facebook profilu.

  • U IME HNS-a pregovarao je dobar prijatelj Davora Šukera Mario Perković. On je razgovarao u četiri oka s predsjednikom Uprave Čovićem te je praktički ispratio članove Uprave sa sastanka u njihovoj zgradi

Uprava Narodnih novina, po svemu sudeći isključivo njen predsjednik Čović, tih je dana Slobodnoj Dalmaciji poslao priopćenje u kojem je odgovornost za poslovanje s gubitkom svalio na neke neodgovorne pojedince protiv kojih su podnesene kaznene prijave. U tom je priopćenju napisano sljedeće: “Gubici su posljedica preinvestiranja društva u prethodnom razdoblju. Ono nije imalo ekonomsko opravdanje pa sadašnja uprava ulaže velike napore na saniranju tog stanja. Prethodna uprava donijela je odluku o početku proizvodnje toaletne papirne konfekcije, iako se Društvo nikada nije bavilo tom djelatnošću, ali unatoč tome je kupila novi stroj i platila ga 50-ak milijuna kuna. Utrošeno je i više od 9 milijuna kuna za poslovni prostor u Kukuljanovu, gdje je trebalo organizirati proizvodnju toaletne papirne konfekcije. Kad je radni stroj trebalo isporučiti naručitelju, utvrdilo se da hala u Kukuljanovu ne odgovara sigurnim uvjetima rada na stroju jer dimenzijama ne osigurava fizičko smještanje stroja u premalu proizvodnu halu. Vezano uz tu promašenu investiciju, Društvo je podnijelo kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba. Na poslovne rezultate Društva utječe i promjena zakonske regulative jer je u odnosu na prethodne godine Društvo ostalo bez prihoda od gotovo 40 milijuna kuna godišnje. Unatoč tome, obveze prema radnicima i dobavljačima uredno se izvršavaju.” Detalje ugovora s HNS-om nisu tada htjeli iznositi u javnost, a demantirali su i postojanje posredničke tvrtke.

UNATOČ SVEMU, prijepori su se u Narodnim novinama zbog te afere nastavili sve do prije nekoliko dana. Nakon što je Narodne novine zbog tog slučaja napustio dotadašnji direktor Trgovačke djelatnosti Slavko Gazić, na probni rok primljen je na tu funkciju Dejan Fičko. Sukladno internim pravilima Narodnih novina o njegovoj uspješnosti na probnom radu treba odlučiti tročlana komisija. Nju su činili član Uprave Svebor Marion, savjetnik Uprave Anđelko Topolovec i predsjednik Čović. Nacional je dobio na uvid pismeno obrazložene odluke svih članova te komisije. Topolovec i Marion detaljno su elaborirali zašto misle da Fičko nije zadovoljio. Topolovec je među ostalim napisao: “Očekivala se prodaja velikih količina artikala robne marke HNS za vrijeme trajanja Europskog prvenstva, što je prvenstveno bilo u nadležnosti Trgovačke djelatnosti. I za potrebe promidžbe robne marke HNS uložena su znatna financijska sredstva. Prodano je svega 20 posto artikala, a na zalihi se na dan 1. srpnja nalazi robe u vrijednosti 5,5 milijuna kuna robne marke HNS. U organizaciji trgovačke djelatnosti prodajaHNS artikala odvijala se na trgovima u Zagrebu, ali troškovi koji su uloženi u navedeni način prodaje bili su nekoliko puta veći od ostvarenih prihoda. Zbog svega navedenog smatram da Fičko nije ispunio očekivanja te da nije zadovoljio na probnom radu.”

Čović se s njima nije složio i njihova mišljenja je ignorirao te suprotno većinskom stavu, donio odluku da je Fičko zadovoljio.

ZBOG SVEGA NAVEDENOGA izvor iz Narodnih novina smatra da bi policija trebala temeljito propitati zašto je Čović unatoč višemjesečnim sugestijama svojih kolega iz Uprave ignorirao upozorenja o štetnom poslu s Hrvatskim nogometnim savezom, ali i zašto je član Mosta Tomislav Panenić donio odluku da su Čović i njegove kolege dobro radili svoj posao. Prema tvrdnjama tog izvora, sve to pokazuje da se predizborne parole Mosta o poštenju i pristupu politici koji se razlikuje od onoga koji imaju SDP i HDZ, također mogu temeljito propitivati.

Komentiraj