Saša Zinaja i Nacional

MOST KREĆE U BORBU PROTIV TELEOPERATERA: Stroži uvjeti za postavljanje baznih stanica

Nacional doznaje da će Most tražiti isključivanje antenskih stupova i antena na krovovima iz Pravilnika o jednostavnim građevinama te će zahtijevati obvezu konzultacija teleoperatera o lokacijama baznih stanica s lokalnom zajednicom

Miro Bulj, saborski zastupnik Mosta, izjavio je za Nacional da će se ta stranka snažno boriti za izmjenu hrvatske regulative o načinu i uvjetima postavljanja baznih stanica mobilne telefonije. To bi financijski izrazito moćnim teleoperaterima moglo nanijeti probleme, ako se uzme u obzir sadašnji prilično liberalan pristup u odabiru lokacija za njihove bazne postaje, a koji im je zakonski omogućen. Političke elite, kaže Bulj, pogodovale su dosad stranim teleoperaterima tako da u Hrvatskoj rade ono što im u njihovim matičnim zemljama nije dozvoljeno.

“Most će tražiti isključivanje antenskih stupova i antena na krovovima iz Pravilnika o jednostavnim građevinama. Tražit će obvezu konzultacija teleoperatera o lokacijama baznih stanica s lokalnom zajednicom i lokalnom samoupravom. Od Ministarstva graditeljstva zahtijevat će da se uklone sve bespravno izgrađene bazne stanice te da urbanističkim i prostornim planovima onemogući postavljanje baznih stanica na krovovima u zonama individualne i niske stambene namjene, cjelovitim zonama mješovite, odnosno pretežito stambene te javne i društvene namjene – socijalne, predškolske i školske”, rekao je Bulj za Nacional. Osim toga Most će, najavljuje Bulj, tražiti potpisivanje Kodeksa dobre prakse u Hrvatskoj, izmjene te povratak na stari Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskog zračenja ili izradu novog koji bi kvalitetnije štitio ljudsko zdravlje. I najzad, tražit će da se po uzoru na druge zemlje počnu provoditi edukativne kampanje o odgovornom korištenju uređaja koji emitiraju potencijalno štetno zračenje.

OVE NAJAVE NASTAVAK su onoga što je Bulj već nagovijestio u Saboru. Početkom veljače ove godine iskoristio je saborsku raspravu o izvješću o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) kako bi upozorio na nekontrolirano postavljanje baznih stanica za mobilnu telefoniju s potencijalno štetnim elektromagnetskim zračenjem. Ni to nije bilo prvi put da se Bulj angažirao po tom pitanju.

Za Nacional je dao na uvid dopis koji je koncem protekle godine uputio bivšem premijeru Zoranu Milanoviću. U dopisu ga je upozorio na to da “postavljanje telekomunikacijske infrastrukture omogućava nekvalitetna zakonska regulativa koja hrvatskim građanima uskraćuje prava uobičajena u drugim zemljama Europe kao i isti nivo zaštite od potencijalno štetnog zračenja.” Pozvao se pritom na šest činjenica koje je prikupio s Hrvatskom udrugom za zaštitu od elektromagnetskog zračenja.

  • SABORSKI ZASTUPNIK MOSTA Miro Bulj smatra da slučaj iz Svete Nedelje dobro pokazuje kako pojedincima željnima lake zarade i teleoperaterima ide na ruku fleksibilni zakonski okvir, a građane o tome nitko ništa ne pita

U DOPISU SE NAVODI kako je, prema studiji Svjetske asocijacije mobilnih operatera GSMA, Hrvatska jedina zemlja u Europi u kojoj se antenski stupovi na tlu i antene na krovovima postavljaju bez građevinske i lokacijske dozvole. Prema istoj studiji, piše u dopisu, Hrvatska je, uz Rumunjsku, Slovačku i Portugal, jedna od samo četiriju europskih zemalja u kojima nisu obvezni javna rasprava i informiranje lokalne zajednice o lokacijama za bazne stanice. Ističe da u Hrvatskoj postoje pravomoćna rješenja građevinskih inspekcija Ministarstva graditeljstva o uklanjanu nelegalnih baznih stanica koje su postavljene 2009. kada su još trebale građevinske dozvole.

Ističe i da su stručno povjerenstvo za izradu Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskog polja Ministarstva zdravlja činili uglavnom stručnjaci tehničkih znanosti, od kojih neki rade na projektima koje su financirali teleoperateri.

“Način postavljanja baznih stanica u najvećem broju drugih zemalja definiran je Kodeksom dobre prakse potpisanim između pružatelja telekom usluga i nadležnih institucija, kojim se definira način vođenja dijaloga s lokalnom upravom i stanovništvom. Dostupne su i sve informacije o procijenjenim i izmjerenim razinama zračenja, estetski i okolišni kriteriji smještaja takvih objekata u prostor, obaveza operatera o dijeljenju lokacija s ciljem smanjivanja njihova ukupnog broja i slično. Hrvatska nema takvo što”, pisao je Bulj i pozvao se na rezoluciju 2008/2211 i 2007/2252 Europskog parlamenta koja “traži mjere za smanjenje utjecaja potencijalno štetnog elektromagnetskog zračenja na zdravlje i okoliš, kao i provođenje informativno-edukativnih kampanji za podizanje svijesti o rizicima elektromagnetskog zračenja, posebno kad se radi o djeci i mladima. To se u Hrvatskoj potpuno ignorira, kao što se ignoriraju i preporuke Europske agencije za okoliš o potrebi zaštite ranjivih skupina kao što su trudnice, novorođenčad, djeca te starije osobe.”

BULJ JE ORGANIZIRAO I SUDJELOVAO u brojnim prosvjedima protiv nekontroliranog postavljanja baznih stanica. Jedan od tih bio je početkom prošle godine u Radošiću, naselju smještenom u Cetinskoj krajini, kada je mobilni operater Tele2 tijekom noći postavio baznu stanicu s antenama na neuseljenu kuću u središtu naselja, udaljenu desetak metara od susjednih kuća. No nisu se građani bunili samo u Sinju. Protiv nepromišljenog i gotovo samovoljnog postavljanja antena prosvjedovali su građani i skupljali peticije diljem Hrvatske – u Zagrebu, Ježdovcu, Šibeniku, Zadru, Svetoj Nedelji…

U lipnju 2014. stupio je na snagu novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kojim se, među ostalim, propisuje da se bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim projektom, može graditi antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu. Također, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi na postojećoj građevini kojima se postavlja elektronička komunikacijska oprema, antenski prihvat. Projektiranje i građenje te izvođenje radova potrebno je uskladiti s prostornim planom.

Prije postavljanja izvora elektromagnetskog polja potrebno je od Ministarstva zdravlja zatražiti dozvolu, a uvjet za njeno dobivanje je izrada elaborata o očekivanim razinama elektromagnetskog polja u okolini izvora, koje mora biti unutar propisnih granica. Nakon što se izvor pusti u rad, mora se obaviti mjerenje da bi se utvrdilo je li elektromagnetsko polje unutar dozvoljenih ograničenja. Ako jest, Ministarstvo zdravlja izdaje dozvolu za uporabu, a vlasnik mjerenja mora ponavljati svake tri godine. HAKOM prikuplja dokumentaciju i ažurira bazu podataka o izgrađenoj elektroničko komunikacijskoj infrastrukturi.

Potencijalna izmjena zakonske regulative za koju će se, prema Buljevim riječima, Most boriti, mogla bi nanijeti znatne probleme u Svetoj Nedelji, u kojoj postoji minimalno 12 samostojećih antenskih stupova, a nekoliko ih je izgrađeno pod sumnjivim okolnostima. Jedan se nalazi na zemljištu gradonačelnika Drage Prahina iz HDZ-a.

IVICA PETRAVIĆ ŽIVI NASUPROT BAZNE STANICE Hrvatskog telekoma (HT) izgrađene u Strmcu pored doma zdravlja. On godinama propituje i kritizira neregularnosti vezane uz njeno postavljenje te upozorava na to da HT sustavno ignorira hrvatske zakone. Prijava je podnesena 21. travnja 2008. i zatražen je inspekcijski nadzor te provjera legalnosti izgrađenog objekta u Strmecu. U srpnju 2010. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je rješenje kojim se “naređuje” HT-u da je ukloni.

HT je 17. siječnja 2013. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostavi u Svetoj Nedelji, podnio zahtjev za legalizaciju poslovnog objekta u Strmecu. Upravni odjel je 15. siječnja 2015. rješenjem odbacio navedeni zahtjev. HT je potom uložio žalbu, a drugostupanjsko tijelo, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, rješenjem od 16. ožujka 2015. godine potvrdilo je prvostupanjsko rješenje, odnosno žalbu je odbilo. Ministarstvo, odnosno nadležna građevinska inspekcija trebala je izvršiti navedeno rješenje”, kazali su iz Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

  • IVICA PETRAVIĆ ŽIVI nasuprot bazne stanice HT-a u Strmecu pored doma zdravlja te godinama propituje i kritizira neregularnosti vezane uz njeno postavljanje i upozorava da HT sustavno ignorira hrvatske zakone

Iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja rekli su da je za “navedeni objekt građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjaju. U tijeku je provjera pitanja legalnosti navedene građevine, s obzirom na to da je investitor nakon rješenja zatražio odgodu izvršenja i najavio izradu potrebne dokumentacije’’.

Iz HT-a su se pozvali na važeći Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima prema kojem se antenski stup u Strmecu Samoborskom smatra legalno sagrađenim te nema osnove za izvršenje rješenja o uklanjanju. Nisu pojasnili zašto su nekoliko godina prije donošenja Pravilnika ignorirali odluke mjerodavnih institucija koje im nisu išle u prilog. Rekli su i da su “u travnju prošle godine za navedenu baznu postaju izmjerili razinu elektromagnetskog polja, prema čemu je Ministarstvo zdravlja izdalo odobrenje za izgradnju i postavljanje izvora”.

MJESNI ODBOR STRMECA u veljači ove godine zatražio je od grada da premjesti baznu stanicu na neku drugu lokaciju.

Ivica Petravić je, koristeći pravo na pristup informacijama, nedavno došao do ugovora o pravu građenja između Grada i HT-a, koji je sklopljen u travnju 2009. jedino u Rakitju. Za bazne stanice u Kerestincu, Svetoj Nedelji kod gradske uprave i u Strmecu, on ne postoji.

Upozorio je i na to da je gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin izgradio baznu stanicu na svojem zemljištu u Brezju, a da o tome nije obavijestio svoje mještane. Uz to, kaže Petravić, u ugovoru koji je potpisao s VIP-om vidljivo je da u nazivu objekta koristi ime susjednog naselja – Samoborski Novaki. “Gradonačelnik je namjerno prikazao da gradi baznu stanicu u krivom mjestu. Planiram protiv njega podnijeti kaznenu prijavu”, rekao je Petravić. Mještani Brezja su prilikom gradnje negodovali što se u blizini njihovih kuća gradi bazna stanica i 80-ak građana potpisalo je peticiju, u strahu od štetnosti elektromagnetskog zračenja. “Mnogi od nas boje se za djecu i unuke. Čudi me što će gradonačelnik svoju obitelj, svoje unuke također izložiti štetnosti zračenja. Treba na vrijeme shvatiti da nije sve u novcu koji će on ili netko iz njegove obitelji dobiti od zakupnine. Zdravlje je daleko važnije”, prenio je riječi mještana za vrijeme izgradnje bazne stanice lokalni portal. Prahin je u telefonskom razgovoru za Nacional kazao kako na svojem zemljištu može graditi što želi i da je to učinio zbog zarade. Nepoznato je koliko novca od VIP-a mjesečno dobiva za zakupninu. Prema podacima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, poznato je da je vrijednost imovine Drage Prahina oko 10 milijuna kuna. Tjednik Express ga je u svibnju prošle godine svrstao među bogatije lokalne dužnosnike u Hrvatskoj.

Slučaj iz Svete Nedelje dobro pokazuje kako pojedincima željnima lake zarade i teleoperaterima ide na ruku fleksibilni zakonski okvir. Građane se o tome žele li baznu stanicu u blizini svoje kuće ništa ne pita. Miro Bulj iz Mosta takvo stanje želi ubrzo promijeniti.

Komentiraj