MMF pohvalio gospodarski oporavak Hrvatske

Izvršni direktori Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pozdravili su kontinuirani gospodarski oporavak Hrvatske i povoljne fiskalne rezultate, ali i napomenuli da BDP još nije dosegnuo svoju razinu prije recesije te istaknuli potrebu provođenja strukturnih reformi.

“Pozitivan gospodarski rast u Hrvatskoj nastavio se u 2017. treću godinu zaredom, potpomognut snažnim turističkim rezultatima i privatnom potrošnjom, rastom u zemljama trgovinskim partnerima i poboljšanim povjerenjem. Očekuje se da će se rast zadržati na sličnim razinama u bliskoj budućnosti, ali će se usporiti u srednjoročnom razdoblju”, navodi se u priopćenju MMF-a objavljenom u utorak, a nakon što je Izvršni odbor MMF-a prošli tjedan zaključio konzultacije u vezi s člankom IV. Statuta MMF-a s Republikom Hrvatskom. Naime, Izvršni odbor je 10. siječnja zaključio te konzultacije, a temelj za tu raspravu bilo je izvješće Misije MMF-a koja je krajem listopada prošle godine boravila u Hrvatskoj.

Prema procjenama koje MMF iznosi u danas objavljenom priopćenju, u ovoj se godini očekuje rast hrvatskog BDP-a od 2,8 posto.

Izvršni direktori MMF-a napominju da se BDP još uvijek nije u potpunosti oporavio i dosegnuo svoju razinu prije recesije, a dohodak po stanovniku i nadalje je znatno niži od prosjeka Europske unije.

Uz to, javni dug, povišena nezaposlenost i strukturne prepreke i nadalje opterećuju izglede za rast u srednjoročnom razdoblju.

U takvim uvjetima direktori MMF-a ističu potrebu za provođenjem politika i ubrzavanjem strukturnih reforma kojima bi se pojačao rast i smanjile ranjivosti.

Nadalje, navode da su potrošačke cijene rasle umjerenim tempom, a rast plaća također je bio umjeren, dok je nezaposlenost i nadalje bila visoka.

Na tekućem računu platne bilance ponovno očekuju znatan višak, poduprt snažnim izvoznim i turističkim ostvarenjima te smanjenom repatrijacijom dobiti s obzirom na to da su banke apsorbirale gubitke Agrokora. Ove godine tako procjenjuju da će višak iznositi 1,4 milijarde eura ili 2,8 posto BDP-a.

Ravnoteža rizika poboljšala se, ali ranjivosti su i nadalje znatne jer su razine javnog i inozemnog duga još uvijek visoke, a potpuni učinak restrukturiranja Agrokora i nadalje je nepoznat, napominje MMF u izvješću.

Fiskalna konsolidacija brža od planirane

Fiskalna konsolidacija napredovala je bržim tempom nego što je planirano, pa je Hrvatska u lipnju izišla iz EU Procedure prekomjernog prekomjernog manjka, ističe se u izvješću MMF-a te navodi kako preliminarni podaci upućuju na to da će u 2017. biti zabilježen malen višak na fiskalnoj poziciji.

Izvršni direktori su ohrabreni posvećenošću fiskalnoj disciplini te su primijetili da su posljednjih godina rezultati nadmašili očekivanja. Povoljna ciklička pozicija pruža mogućnost za provođenje konsolidacije poticajne za rast i za brže smanjenje javnog duga. U tom kontekstu, direktori su naglasili potrebu za poboljšanjem strukture prihoda i rashoda.

“Podržali su pojednostavljivanje stopa PDV-a i uvođenje suvremenog poreza na nekretnine. Direktori ohrabruju vlasti da se odupru pritiscima za povećanje mase plaća i nejasno usmjerenih davanja. Naglasili su potrebu za reformama kojima bi se povećala učinkovitost pružanja javnih usluga. Direktori su također istaknuli važnost ambiciozne reforme mirovinskog i zdravstvenog sustava”, navodi se u priopćenju.

Domaći monetarni uvjeti i nadalje su akomodativni, a financijske pozicije banaka ojačale su, zamjećuju. Kamatne stope na tržištu novca su niske, a likvidnost je obilna.

Iako je, na osnovi podataka o stanju, kontinuirano razduživanje dovelo do negativnoga ukupnog rasta kredita, podaci na osnovi transakcija upućuju na nastavak bankovnoga kreditiranja, konstatira se u izvješću.

Aprecijacijski pritisak na tečaj bio je umjeren i Hrvatska narodna banka (HNB) akumulirala je međunarodne pričuve. Bankovni sustav i nadalje je u prosjeku bio dobro kapitaliziran i likvidan. Još uvijek velik udio neprihodonosnih plasmana u ukupnim plasmanima smanjuje se unatoč krizi Agrokora, navode iz MMF-a.

Izvršni direktori ohrabruju HNB da nastavi provoditi akomodativnu politiku sve dok su rizici za inflaciju i financijsku stabilnost niski.

Naglašavaju i da ambicija uvođenja eura povećava važnost nastavka provođenja reforma kako bi se što je više moguće povećale koristi od pridruživanja valutnoj uniji, uz istodobno povećanje sposobnosti gospodarstva da reagira na nepovoljne šokove.

HNB su pohvalili za konzervativne prudencijalne politike, koje su dosad pomogle bankama da podnesu krizu Agrokora, te istaknuli da je nužno nastaviti s provođenjem takvih politika i pomnog nadzora.

Hrvatske vlasti, pak, ohrabruju da nastave s nedavnim poboljšanjima stečajnog zakonodavstva kako bi se uklonile preostale manjkavosti u korporativnom upravljanju.

Po ulasku u EU usporila dinamika reformi

U izvješću se konstatira i da je dinamika strukturnih reforma usporila nakon pristupanja Europskoj uniji 2013. Hrvatski BDP po stanovniku iznosi oko 60 posto prosjeka EU-a, a poslovno okružje i nadalje je nepovoljnije nego u usporedivim zemljama.

Izvršni direktori stoga potiču hrvatske vlasti na daljnju provedbu strukturnih reforma kojima bi se uklonile prepreke održivom rastu, pri čemu ističu potrebu za poboljšanjem poslovnog okružja racionaliziranjem javne uprave i poboljšanjem pravnih procesa i imovinskih prava.

Osim toga, potiču hrvatske vlasti da ublaže propise o privremenom zapošljavanju te o zapošljavanju i smanjenju broja zaposlenika. Istaknuli su i potrebu poboljšanja produktivnosti i alokacije resursa povećanjem učinkovitosti poduzeća u državnom vlasništvu i prodajom nedovoljno iskorištene državne imovine.

Komentiraj