hina

Ministarstvo prometa: Poštivali smo zakonsku proceduru

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture priopćilo je u subotu da nije povrijedilo zakonsku proceduru time što u roku od 30 dana nije objavilo izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu zakona o cestovnom prijevozu budući da je taj rok preporuka, a broj komentara koje treba obraditi je veoma veliki.

Izvješće će biti objavljeno sljedećeg tjedna i bit će upućeno kao sastavni dio dokumentacije u daljnju proceduru prema Vladi, koja će zatim odlučiti i o tome hoće li biti upućen u hitnu ili redovnu proceduru, stoji u priopćenju.

Povjerenica za informiranje Anamarija Musa ocijenila je u subotu da Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nije poštovalo zakonsku proceduru time što nije objavilo izvješće o savjetovanju s javnošću o prijedlogu zakona o cestovnom prijevozu i zatražila je od Ministarstva da ga objavi u idućih 15 dana.

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture podsjeća da je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu provedeno od 1. do 31. prosinca 2017. godine. Iako Izvješće nije objavljeno na internetskoj stranici e-savjetovanje u roku od 30 dana, to ni u kom slučaju ne znači da je Ministarstvo, na bilo koji način, prekršilo zakonsku proceduru, stoji u priopćenju.

“Naime, upravo je Povjerenica za informiranje tijelima koja provede javna savjetovanja dala preporuku da se, po proteku razumnog roka od zaključenja savjetovanja, na istome mjestu na kojem je savjetovanje bilo objavljeno, objavi i izvješće o provedenom savjetovanju”, ističe ministarstvo u prioćenju. Kao razuman rok za obradu komentara većeg opsega navela je nekoliko dana ili tjedana, pritom kao preporuku za objavu navevši 30 dana, dakle, “radi se isključivo o preporuci Povjerenice, a razuman rok potrebno je tumačiti u odnosu na broj zaprimljenih komentara,” poručuje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ističe da je pristiglo nekoliko tisuća komentara, da svaki treba unijeti i na svaki odgovoriti i da je za to potrebno vrijeme.

Komentiraj