Ministarstvo poljoprivrede dogovorilo kupnju 111 grla stoke kako bi spriječilo prodaju prekupcima

Uz potencijalne malverzacije s mobilnim kućicama, veliki problem predstavljaju i prekupci stoke koji siromašnom stanovništvu na potresu pogođenom području nude otkup po puno nižoj cijeni od one stvarne, s obzirom na to da su ljudi prisiljeni prodavati svoju stoku jer su im srušeni gospodarski objekti u kojima je bila smještena. Iz Ministarstva poljoprivrede za Nacional su otkrili da osiguravaju poljoprivrednicima sve preduvjete koji im u ovim izvanrednim uvjetima pomažu da se brinu o stoci – stočnu hranu i veterinarske usluge, izmještanje stoke u slučaju potrebe i, kao zadnju opciju, posredovanje pri otkupu odnosno prodaji stoke:

“Sukladno dojavama s terena – naših kolega iz Uprave za stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu ili samih uzgajivača stoke – o problemima u trženju proizvodima stočarstva, kontaktiramo predstavnike mesne i mliječne industrije sa zamolbom za rješavanje problema – kupnju proizvoda (tovljenika, junadi), uključivanje proizvođača u sustav otkupa mlijeka i slično. Pri svim tim kontaktima Ministarstvo poljoprivrede ne sudjeluje u definiranju cijene između vlasnika – uzgajivača stoke i subjekata u poslovanju s hranom s kojima smo ih povezali, a u svim našim razgovorima predstavnici i mesne i mliječne industrije naglasili su da će uzgajivačima ponuditi poštene tržišne cijene. Ukupno je do sada posredovano u prodaji 111 grla svih vrsta i kategorija stoke.“

Iz Ministarstva su napomenuli i da je više od 60-ak djelatnika Ministarstva poljoprivrede i HAPIH-a kontinuirano na terenu raspoređeno u timove po zaduženjima, pri čemu jedni brinu za osiguravanje i razdjelu stočne hrane, drugi za izmještanje stoke, dok su treći zaduženi za kontaktiranje poljoprivrednika i utvrđivanje preliminarnog obujma šteta i potreba na terenu s ciljem poduzimanja daljnjih koraka pomoći. Do sada je ukupno kontaktiran 3241 PG, pri čemu je s njih 1691 ostvaren i neposredni kontakt obilaskom gospodarstva na terenu. Prilikom kontakta i obilaska terena ustanovljena su oštećenja na gospodarskim objektima kod 1398 PG-ova, mehanizacije i strojeva kod 189 PG-ova, a na proizvodnim površinama kod 57 PG-ova. Na 42 PG-a nije bilo moguće adekvatno zbrinuti stoku te je osigurano premještanje na druge lokacije za 291 grlo stoke.

Na području pogođenom potresom uspostavljen je sustav prikupljanja donirane hrane za životinje na dvjema lokacijama u Glini i Petrinji na kojima je do sada zaprimljeno više od 370 tona hrane. Mnoge tvrtke iz poljoprivredno-prehrambene industrije donirale su svoje proizvode samostalno i u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, a ističu se stočna hrana, mlijeko, i svježa riba. Iz Ministarstva poljoprivrede napominju da su u prvim tjednima 2021. godine žurno isplaćena, uz najavljenih 35 milijuna kuna izravnih plaćanja, i dodatna sredstva koja se odnose na područja s prirodnim ograničenjima i na mjere koje obuhvaćaju plaćanja za tradicijske i izvorne pasmine, čime je ukupno isplaćeno 93 milijuna kuna poljoprivrednicima na potresom pogođenim područjima i u gradu Vrgorcu, te zaključuju da će se gospodarstva obnoviti uz mjere Programa ruralnog razvoja koje su namijenjene upravo saniranju posljedica elementarnih nepogoda i ovakvih prirodnih katastrofalnih događaja.

Komentiraj