Milijuni djece zbog pandemije u opasnosti dječjeg rada

Milijuni djece mogli bi zbog pandemije Covida 19 biti žrtvama dječjeg rada, što bi bio prvi rast dječjeg rada nakon dva desetljeća smanjivanja, objavili su danas Međunarodna organizacija rada (ILO) i UNICEF.

U posljednja dva desetljeća, 94 milijuna djece bilo je pošteđeno dječjeg rada, ali ta su dostignuća sada ugrožena. Djeca, pak, koja su i sada prisiljena raditi, mogla bi raditi još duže, te biti prisiljena na još teže oblike rada, što bi uvelike naštetilo njihovom zdravlju i sigurnosti, objavile su organizacije u izvještaju “Covid 19 i dječji rad: vrijeme krize, vrijeme za djelovanje”.

Direktor ILO-a Guy Ryder pozvao je na objedinjavanje borbe protiv dječjeg rada, naglašavajući kako je “socijalna zaštita vitalna u vremenima krize”, jer “osigurava pomoć najranjivijima”. Jer, “dok pandemija uništava obiteljske dohotke, mnogi bez potpore mogli bi pribjeći dječjem radu”.

Prema nekim istraživanjima, jedan postotak rasta siromaštva u nekim zemljama uzrokuje najmanje 0,7 posto rasta dječjeg rada.

“U vremenu krize, dječji rad za mnoge obitelji postaje način snalaženja”, izjavila je izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore.

Već pristižu dokazi da dječji rad raste kada su mnoge škole zatvorene: zatvaranjem škola u više od 130 zemalja pogođeno je više od milijarde učenika. Ali, čak i kad se škole otvore, neke obitelji više si neće moći priuštiti da djecu nastave slati u školu, pa bi ona mogla biti izložena “iskorištavajućim i riskantnim poslovima”. U tom su smislu naročito ranjive djevojčice.

UNICEF i ILO predložili su nekoliko mjera da se to spriječi: kvalitetniju socijalnu zaštitu, lakši pristup kreditima za siromašne, mogućnost zapošljavanja za starije, mjere za povratak djece u škole, ukidanje školarine, te kvalitetniju provedbu zakona i bolju  inspekciju rada.

Komentiraj